Bộ nguồn Delta dòng PMC:
 Xuất xứ: Thái Lan - BH 24 tháng.
Loại: Nguồn tổ ong, dạng panel gắn trên tủ, không gắn trên thanh Din Rail.
Điện áp đầu vào: 1 pha 85 ~ 264VAC, 1 chiều 120 ~ 375VDC.
Điện áp ngõ ra: 5VDC, 12VDC, 24VDC.
Dải công suất: 15W, 35W, 50W, 100W, 150W.
Bộ nguồn Delta dòng PMT:
 Xuất xứ: Hãng Delta - BH 24 tháng.
 Loại: Nguồn tổ ong, dạng panel gắn trên tủ, không gắn trên thanh Din Rail.
 Điện áp đầu vào: 1 pha 85 ~ 264VAC.
 Điện áp ngõ ra: 12VDC, 24VDC.
 Dải công suất: 35W, 50W, 100W, 150W, 200W, 350W.
Bộ nguồn Delta dòng DRP:
 Xuất xứ: Hãng Delta - BH 36 tháng.
 Loại: Nguồn thiết kế gắn trên thanh Din Rail.
 Điện áp đầu vào: 1 pha 85 ~ 264VAC, 3 pha 320 ~ 575VAC.
 Điện áp ngõ ra: 24VDC.
 Dải công suất: 60W, 120W, 240W, 480W.