Model: SGDM-50ADA
 Hãng sản xuất: Yaskawa
 Xuất xứ: Nhật Bản
 Seri: Sigma II series
 Công suất: 5kW 
 Điện áp vào: 3PH 220VAC, điện áp ra: 0~230VAC
 Chế độ điều khiển: Vị trí (Phát xung), Tốc độ, Momen
 Ứng dụng: Máy công cụ, Máy cắt bao bì, Máy CNC, Băng truyền ...
 Model: SGMAH-04AAA41
 Hãng sản xuất: Yaskawa (Nhật Bản)
 Seri: Sigma II series
 Công suất: 400W (Không phanh)
 Momen định mức: 1.27 Nm (Max tức thời 3.82 Nm)
 Dòng định mức: 2.8A (Max 8.5A)
 Tốc độ định mức 3000 r/min (Max 5000 r/min)
 Độ phân giải encoder: 13 bit (2048 ppr x 4)
 Model: SGMAH-08AAA41
 Hãng sản xuất: Yaskawa (Nhật Bản)
 Seri: Sigma II series
 Công suất: 750W (Không phanh)
 Momen định mức: 2.39 Nm (Max tức thời 7.1 Nm)
 Dòng định mức: 4.4A (Max 13.4A)
 Tốc độ định mức 3000 r/min (Max 5000 r/min)
 Độ phân giải encoder: 13 bit (2048 ppr x 4)
 Model: SGMGH-13ACA61
 Hãng sản xuất: Yaskawa (Nhật Bản)
 Seri: Sigma II series
 Công suất: 1.3kW (Không phanh)
 Momen định mức: 8.34 Nm (Max tức thời 23.3 Nm)
 Dòng định mức: 10.7A (Max 28A)
 Tốc độ định mức 1500 r/min (Max 3000 r/min)
 Độ phân giải encoder: 17 bit (32.768 ppr x 4)
 
 Model: SGDM-20ADA
 Hãng sản xuất: Yaskawa
 Xuất xứ: Nhật Bản
 Seri: Sigma II series
 Công suất: 2kW 
 Điện áp vào: 1/3PH 220VAC, điện áp ra: 0~230VAC
 Chế độ điều khiển: Vị trí (Phát xung), Tốc độ, Momen
 Ứng dụng: Máy công cụ, Máy cắt bao bì, Máy CNC, Băng truyền ...
 Model: SGDM-15ADA
 Hãng sản xuất: Yaskawa
 Xuất xứ: Nhật Bản
 Seri: Sigma II series
 Công suất: 1.5kW 
 Điện áp vào: 1/3PH 220VAC, điện áp ra: 0~230VAC
 Chế độ điều khiển: Vị trí (Phát xung), Tốc độ, Momen
 Ứng dụng: Máy công cụ, Máy cắt bao bì, Máy CNC, Băng truyền ...
 Model: SGDM-10ADA
 Hãng sản xuất: Yaskawa
 Xuất xứ: Nhật Bản
 Seri: Sigma II series
 Công suất: 1kW 
 Điện áp vào: 1/3PH 220VAC, điện áp ra: 0~230VAC
 Chế độ điều khiển: Vị trí (Phát xung), Tốc độ, Momen
 Ứng dụng: Máy công cụ, Máy cắt bao bì, Máy CNC, Băng truyền ...
 Model: SGDM-08ADA
 Hãng sản xuất: Yaskawa
 Xuất xứ: Nhật Bản
 Seri: Sigma II series
 Công suất: 0.75kW 
 Điện áp vào: 1/3PH 220VAC, điện áp ra: 0~230VAC
 Chế độ điều khiển: Vị trí (Phát xung), Tốc độ, Momen
 Ứng dụng: Máy công cụ, Máy cắt bao bì, Máy CNC, Băng truyền ...
 Model: SGDM-04ADA
 Hãng sản xuất: Yaskawa
 Xuất xứ: Nhật Bản
 Seri: Sigma II series
 Công suất: 0.4kW 
 Điện áp vào: 1/3PH 220VAC, điện áp ra: 0~230VAC
 Chế độ điều khiển: Vị trí (Phát xung), Tốc độ, Momen
 Ứng dụng: Máy công cụ, Máy cắt bao bì, Máy CNC, Băng truyền ...
 Model: SGMGH-30ACA61
 Hãng sản xuất: Yaskawa (Nhật Bản)
 Seri: Sigma II series
 Công suất: 2.9kW (Không phanh)
 Momen định mức: 18.6 Nm (Max tức thời 45.1 Nm)
 Dòng định mức: 23.8A (Max 56A) - Tốc độ: 1500 r/min
 Tốc độ định mức 1500 r/min (Max 3000 r/min)
 Độ phân giải encoder: 17 bit (32.768 ppr x 4)