• PLC Delta DVP12SA2

PLC Delta DVP12SA2

Là dòng PLC tiên tiến của Delta:
Số điểm I/O: 12 (08DI/4DO).
Bộ nhớ: 16k steps.
Truyền thông: 01 cổng RS-232, 02 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.
 04 ngõ ra phát xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/2 points.
 08 ngõ vào nhận xung tốc độ cao: 100kHz/2 points,
10kHz/6 points, 1 set of A/B phase 50kHz.

Module mở rộng analog/nhiệt độ tối đa: 08.

PLC Delta DVP12SA2

- Điểm I/O chính: 12 (8DI + 4DO).
- Số điểm mở rộng tối đa: 492 (12 + 480).
- Bộ nhớ chương trình: 16k steps.
- Tích hợp: 01 cổng RS-232 và 02 cổng RS-485 ports, Modbus ASCII/RTU.

- Hỗ trợ 04 ngõ ra phát xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/2 points.
- Hỗ trợ 
08 đầu vào nhận xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/6 points, cài đặt pha A/B 50kHz.
- Hỗ trợ 02 trục tuyến tính và cung nội suy.
 
- Mở rộng tối đa 8 module.
- Bộ đếm tốc độ cao: 100kHz/10kHz, 100kHz, 50kHz/5kHz.


* Bảng mã lựa chọn các model cho dòng PLC DVP12SA2
 
PHÂN LOẠI MÃ HÀNG NGUỒN CẤP ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
CPU DVP12SA211R 24VDC - 08 Đầu vào số / 04 Đầu ra relay, có hỗ trợ cổng mở rộng bên trái
DVP12SA211T - 08 Đầu vào số / 04 Đầu ra transistor NPN, có hỗ trợ cổng mở rộng bên trái
DVP12SA211S - 08 Đầu vào số / 04 Đầu ra transistor PNP, có hỗ trợ cổng mở rộng bên trái
DIGITAL I/O EXTENSION DVP08SM11N 24VDC - Module mở rộng 08 đầu vào số
DVP08SM10N 110/220 ~ - Module mở rộng 08 đầu vào số
DVP16SM11N 24VDC - Module mở rộng 08 đầu vào số
DVP32SM11N - Module mở rộng 32 đầu vào số
DVPACAB7A10   - Cable kết nối I/O sử dụng cho DVP32SM11N
DVPAETB-ID32A   - Cầu đấu cho I/O sử dụng cho DVP32SM11N
DVP06SN11R   - Module mở rộng 06 đầu ra relay
DVP08SN11R   - Module mở rộng 08 đầu ra relay
DVP08SN11T   - Module mở rộng 08 đầu ra transistor
DVP32SN11TN   - Module mở rộng 32 đầu ra transistor
DVPACAB7B10   - Cable kết nối I/O sử dụng cho DVP32SN11TN
DVPAETB-OR16A   - Cầu đấu cho I/O sử dụng cho DVP32SN11TN
DVP08SP11R   - Module mở rộng 04 đầu vào số + 04 đầu ra relay
DVP08SP11T   - Module mở rộng 04 đầu vào số + 04 đầu ra transistor
DVP16SP11R   - Module mở rộng 08 đầu vào số + 08 đầu ra relay
DVP16SP11T   - Module mở rộng 08 đầu vào số + 08 đầu ra transistor NPN
DVP16SP11TS   - Module mở rộng 08 đầu vào số + 08 đầu ra transistor PNP
ANALOG & PT EXPANSION DVP04AD-S 24VDC - Module mở rộng 04 đầu vào analog (-10V ~ +10V hoặc -20mA ~ +20mA)
DVP06AD-S - Module mở rộng 06 đầu vào analog 14 bit (-10V ~ +10V hoặc -20mA ~ +20mA)
DVP02DA-S - Module mở rộng 02 đầu ra analog 12 bit (0V ~ +10V hoặc 0mA ~ +20mA)
DVP04DA-S - Module mở rộng 04 đầu ra analog 12 bit (0V ~ +10V hoặc 0mA ~ +20mA)
DVP06XA-S - Module mở rộng 04 đầu vào analog 12 bit (0V ~ +10V hoặc 0mA ~ +20mA) + 02 đầu ra analog 12 bit (0V ~ +10V hoặc 0mA ~ +20mA)
DVP04PT-S - Module mở rộng 04 đầu vào can nhiệt (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000)
DVP04TC-S - Module mở rộng 04 đầu vào can nhiệt (J, K, R, S, T)
DVPDT01-S   - DeviceNet slave communication module
DVPPF01-S   - Profibus DP slave communication module
DVP01PU-S   - Servo position control module (single axis, 200kHz)
 
Thông tin liên hệ để được hỗ trợ tư vấn
Kỹ sư: NGUYỄN VĂN MINH - HP: 0384 577 377 (Zalo)

DVP12SA211R

Giá bán: Liên hệ

DVP12SA211T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta AH Series

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta AS Series

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP50MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP15MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP10MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP28SA2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP28SS2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP14SS2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP20SX2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SE

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP28SV2

Giá bán: Liên hệ