• PLC Delta DVP12SA2

PLC Delta DVP12SA2

Là dòng PLC tiên tiến của Delta:
Số điểm I/O: 12 (08DI/4DO).
Bộ nhớ: 16k steps.
Truyền thông: 01 cổng RS-232, 02 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.
 04 ngõ ra phát xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/2 points.
 08 ngõ vào nhận xung tốc độ cao: 100kHz/2 points,
10kHz/6 points, 1 set of A/B phase 50kHz.

Module mở rộng analog/nhiệt độ tối đa: 08.

PLC Delta DVP12SA2

- Điểm I/O chính: 12 (8DI + 4DO).
- Số điểm mở rộng tối đa: 492 (12 + 480).
- Bộ nhớ chương trình: 16k steps.
- Tích hợp: 01 cổng RS-232 và 02 cổng RS-485 ports, Modbus ASCII/RTU.

- Hỗ trợ 04 ngõ ra phát xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/2 points.
- Hỗ trợ 
08 đầu vào nhận xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/6 points, cài đặt pha A/B 50kHz.
- Hỗ trợ 02 trục tuyến tính và cung nội suy.
 
- Mở rộng tối đa 8 module.
- Bộ đếm tốc độ cao: 100kHz/10kHz, 100kHz, 50kHz/5kHz.


* Bảng mã lựa chọn các model cho dòng PLC DVP12SA2
 
PHÂN LOẠI MÃ HÀNG NGUỒN CẤP ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
CPU DVP12SA211R 24VDC - 08 Đầu vào số / 04 Đầu ra relay, có hỗ trợ cổng mở rộng bên trái
DVP12SA211T - 08 Đầu vào số /