Là dòng biến tần đa năng mới, dùng thay thế dòng FR200.
 Bàn phím dời có thể kéo dài qua cáp mạng bấm thẳng.
 Bảo hành: 18 THÁNG.
 Điện áp đầu vào: 3Pha/380~480V.
 Dải công suất: 0.75 ~ 450kW
 Tích hợp chế độ điều khiển: Speed mode, Torque mode.
 Ứng dụng: Thích hợp các ứng dụng cần độ chính xác cao, momen lớn ở tần số thấp.
 Là dòng biến tần được thiết kế nhỏ gọn, dải công suất nhỏ.
 Bàn phím dời có thể kéo dài qua dây mạng bấm thẳng.
 Bảo hành: 18 THÁNG.
 Điện áp đầu vào: 1Pha/208~240V, 3Pha/380~480V.
 Dải công suất: 0.2 ~ 160kW.
 Tích hợp chế độ điều khiển: Speed mode, Torque mode.
 Nhỏ gọn, đầy đủ các tính năng và giá cả rất cạnh tranh.
 Là dòng biến tần đa năng, dải công suất rất rộng, sử dụng IGBT Đức.
 Bàn phím có thể kéo dài.
 Bảo hành: 18 THÁNG.
 Điện áp đầu vào: 3Pha/380~480V.
 Dải công suất: 0.75 ~ 450kW
 Tích hợp chế độ điều khiển: Speed mode, Torque mode.
 Ứng dụng: Thích hợp các ứng dụng cần độ chính xác cao, momen lớn ở tần số thấp.
 Là dòng biến tần được thiết kế nhỏ gọn, dải công suất nhỏ.
 Bàn phím liền, không kéo dài đi xa được.
 Bảo hành: 18 THÁNG.
 Điện áp đầu vào: 1Pha/208~240V, 3Pha/380~480V.
 Dải công suất: 0.2 ~ 4kW.
 Tích hợp chế độ điều khiển: Speed mode, Torque mode.
 Nhỏ gọn, đầy đủ các tính năng và giá cả rất cạnh tranh.

 Là dòng biến tần đa năng, dải công suất rất rộng, sử dụng IGBT Đức.
 Bàn phím có thể kéo dài.
 Bảo hành: 18 THÁNG.
 Điện áp đầu vào: 3Pha/380~480V.
 Dải công suất: 0.75 ~ 710kW
 Tích hợp chế độ điều khiển: Speed mode, Torque mode.
 Ứng dụng: Thích hợp các ứng dụng cần độ chính xác cao, momen lớn ở tần số thấp.

 Là dòng biến tần được thiết kế nhỏ gọn, dải công suất nhỏ.
 Bàn phím có thể tháo dời, có thể kéo dài bằng dây mạng.
 Bảo hành: 18 THÁNG.
 Điện áp đầu vào: 1Pha/208~240V, 3Pha/380~480V.
 Dải công suất: 0.2 ~ 4kW.
 Tích hợp chế độ điều khiển: Speed mode, Torque mode.
 Nhỏ gọn, đầy đủ các tính năng và giá cả rất cạnh tranh.