• PLC Delta DVP20SX2

PLC Delta DVP20SX2

Là dòng PLC Delta có tích hợp I/O analog:
Tích hợp 08DI/06DO, 04AI/02AO.
Cổng truyền thông RS-232, RS-485.
 04 ngõ ra phát xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/2 points.
► 08 ngõ vào nhận xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/6 points.
Bộ nhớ chương trình 16k steps. 
 

PLC tích hợp analog Delta DVP20SX2

- Số điểm I/O chính (MPU): 20 (8DI/6DO, 4AI/2AO).
- Số điểm mở rộng tối đa: 494 (14 + 480).
- Bộ nhớ chương trình: 16k steps.
- Tích hợp cổng truyền thông RS-232, RS-485 & USB.
- Hỗ trợ 04 ngõ ra phát xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/2 points.
- Hỗ trợ 
08 đầu vào nhận xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/6 points.
- Hỗ trợ 02 trục tuyến tính và cung nội suy.
 
- Tích hợp bộ đếm tốc độ cao.

* Bảng mã lựa chọn các model cho dòng PLC DVP20SX2

 
PHÂN LOẠI MÃ HÀNG NGUỒN CẤP ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
CPU DVP20SX211R 24VDC - 08 Đầu vào số / 06 Đầu ra relay, 4AI / 02AO
DVP20SX211T - 08 Đầu vào số / 06 Đầu ra transistor NPN, 4AI / 02AO, 02 cổng phát xung 100kHz
DVP20SX211S - 08 Đầu vào số / 06 Đầu ra transistor PNP, 4AI / 02AO, 02 cổng phát xung 100kHz
DIGITAL I/O EXTENSION DVP08SM11N 24VDC - Module mở rộng 08 đầu vào số
DVP08SM10N 110/220 ~ - Module mở rộng 08 đầu vào số
DVP16SM11N 24VDC - Module mở rộng 08 đầu vào số
DVP32SM11N - Module mở rộng 32 đầu vào số
DVPACAB7A10   - Cable kết nối I/O sử dụng cho DVP32SM11N
DVPAETB-ID32A   - Cầu đấu cho I/O sử dụng cho DVP32SM11N
DVP06SN11R   - Module mở rộng 06 đầu ra relay
DVP08SN11R   - Module mở rộng 08 đầu ra relay
DVP08SN11T   - Module mở rộng 08 đầu ra transistor
DVP32SN11TN   - Module mở rộng 32 đầu ra transistor
DVPACAB7B10   - Cable kết nối I/O sử dụng cho DVP32SN11TN
DVPAETB-OR16A   - Cầu đấu cho I/O sử dụng cho DVP32SN11TN
DVP08SP11R   - Module mở rộng 04 đầu vào số + 04 đầu ra relay
DVP08SP11T   - Module mở rộng 04 đầu vào số + 04 đầu ra transistor
DVP16SP11R   - Module mở rộng 08 đầu vào số + 08 đầu ra relay
DVP16SP11T   - Module mở rộng 08 đầu vào số + 08 đầu ra transistor NPN
DVP16SP11TS   - Module mở rộng 08 đầu vào số + 08 đầu ra transistor PNP
ANALOG & PT EXPANSION DVP04AD-S 24VDC - Module mở rộng 04 đầu vào analog (-10V ~ +10V hoặc -20mA ~ +20mA)
DVP06AD-S - Module mở rộng 06 đầu vào analog 14 bit (-10V ~ +10V hoặc -20mA ~ +20mA)
DVP02DA-S - Module mở rộng 02 đầu ra analog 12 bit (0V ~ +10V hoặc 0mA ~ +20mA)
DVP04DA-S - Module mở rộng 04 đầu ra analog 12 bit (0V ~ +10V hoặc 0mA ~ +20mA)
DVP06XA-S - Module mở rộng 04 đầu vào analog 12 bit (0V ~ +10V hoặc 0mA ~ +20mA) + 02 đầu ra analog 12 bit (0V ~ +10V hoặc 0mA ~ +20mA)
DVP04PT-S - Module mở rộng 04 đầu vào can nhiệt (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000)
DVP04TC-S - Module mở rộng 04 đầu vào can nhiệt (J, K, R, S, T)
DVPDT01-S   - DeviceNet slave communication module
DVPPF01-S   - Profibus DP slave communication module
DVP01PU-S   - Servo position control module (single axis, 200kHz)
 
Thông tin liên hệ để được hỗ trợ tư vấn
Kỹ sư: NGUYỄN VĂN MINH - HP: 0384 577 377 (Zalo)

DVP20SX211R

Giá bán: Liên hệ

DVP20SX211T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta AH Series

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta AS Series

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP50MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP15MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP10MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP28SA2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP28SS2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP14SS2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SA2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SE

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SC11T

Giá bán: Liên hệ