Là dòng biến tần mini, công suất nhỏ gọn thế hệ mới của KCLY.
 Dải công suất: 0.2kW ~ 2.2kW (Điện áp vào 1 pha 220V / Ra 3 pha 220V).
 Dải công suất: 0.2kW ~ 3.7kW (Điện áp vào/ra 3 pha 380V).
 Tích hợp chế độ điều khiển: Sensor-less (SVC), V/F.
 Momen khởi động tải G: 150% tại 0.5Hz (SVC).
 Chịu quá tải: 150%/1s, 180% 3s với tải G, 120%/60s, 150% 3s với tải P.
 Ứng dụng: Bơm, Quạt, Băng Tải, Máy công cụ...
 Là dòng biến tần đa năng dải công suất rộng của KCLY
 Dải công suất: 0.75kW ~ 450kW (Điện áp vào/ra 3 pha 380V).
 Tích hợp chế độ điều khiển: Sensor-less (SFVC), Vector vòng kín (CLVC) + Card PG, V/F.
 Momen khởi động tải G: 150% tại 0.5Hz (SFVC), 180% tại 0Hz (CLVC).
 Chịu quá tải: 150%/60s, 180% 3s với tải G, 120%/60s, 150% 3s với tải P.
 Ứng dụng: Bơm, Quạt, Băng Tải, Máy công cụ, Máy nghiền, Máy nhựa ...
 Là dòng biến tần đa năng dải công suất rộng của KCLY
 Dải công suất: 0.75kW ~ 450kW (Điện áp vào/ra 3 pha 380V)
 Tích hợp chế độ điều khiển: Sensor-less (SFVC), Vector vòng kín (CLVC) + Card PG, V/F
 Momen khởi động tải G: 150% tại 0.5Hz (SFVC), 180% tại 0Hz (CLVC).
 Chịu quá tải: 150%/60s, 180% 3s với tải G, 120%/60s, 150% 3s với tải P.
 Ứng dụng: Bơm, Quạt, Băng Tải, Máy công cụ, Máy nghiền, Máy nhựa ...
 Là dòng biến tần đa năng dải công suất rộng của KCLY
 Dải công suất: 0.4kW ~ 75kW (Điện áp vào/ra 3 pha 220V)\
 Dải công suất: 0.75kW ~ 450kW (Điện áp vào/ra 3 pha 380V)
 Tích hợp chế độ điều khiển: Sensor-less (SFVC), Vector vòng kín (CLVC) + Card PG, V/F
 Momen khởi động tải G: 150% tại 0.5Hz (SFVC), 180% tại 0Hz (CLVC).
 Chịu quá tải: 150%/60s, 180% 3s với tải G, 120%/60s, 150% 3s với tải P.
 Ứng dụng: Bơm, Quạt, Băng Tải, Máy công cụ, Máy nghiền, Máy nhựa ...
 Là dòng biến tần mini, công suất nhỏ gọn của KCLY.
 Dải công suất: 0.4kW ~ 1.5kW (Điện áp vào 1 pha 220V / Ra 3 pha 220V).
 Dải công suất: 0.4kW ~ 2.2kW (Điện áp vào/ra 3 pha 380V).
 Tích hợp chế độ điều khiển: Sensor-less (SVC), V/F.
 Momen khởi động tải G: 150% tại 0.5Hz (SVC).
 Chịu quá tải: 150%/1s, 180% 3s với tải G, 120%/60s, 150% 3s với tải P.
 Ứng dụng: Bơm, Quạt, Băng Tải, Máy công cụ...