Model: DOP-FX
 Mục đích sử dung: Kết nối màn hình HMI Delta DOP với PLC Mitsubishi dòng FX
 Tiêu chuẩn kết nối: RS422
► Chiều dài cáp: 3M