Là bộ điều khiển nhiệt thế hệ mới cao cấp, thiết kế dạng module nhiều vòng lặp của Delta
 Có thể kiểm soát tối đa lên đến 64 điểm nhiệt
 Nguồn cấp: 24VDC
 Đầu vào cặp nhiệt: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK

 Đầu vào nhiệt điện trở RTD: Pt100, JPt100, Ni120, Cu50
 Đầu ra: Rơle SPDT, SPST 250VAC/5A, Xung điện áp 12VDC, 4~20mA, 0~10V
 Tích hợp 8 chế độ cảnh báo cho người sử dụng lựa chọn
 Tích hợp truyền thông RS485 (Có thể lắp thêm module mở rộng Ethernet)
 Là bộ điều khiển nhiệt thế hệ mới cao cấp, thiết kế dạng module nhiều vòng lặp của Delta
 Kiểm soát tối đa 64 điểm nhiệt (Hoặc >1000 điểm nhiệt nếu kết nối RS485 hoặc Ethernet)
 Đầu vào cặp nhiệt: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK
 Đầu vào nhiệt điện trở RTD: Pt100, JPt100, Ni120, Cu50
 Đầu vào analog: 0 ~ 10V, 0 ~ 5V, 0 ~ 50mV, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA
 Đầu ra: Rơle SPDT, SPST 250VAC/5A, Xung điện áp 12VDC, 4~20mA, 0~10V
 Tích hợp 13 chế độ cảnh báo cho người sử dụng lựa chọn
 Có thể tùy chọn có truyền thông: RS-485, Ethernet
 Là dòng cơ bản, giá kinh tế, thế hệ mới của Delta thay thế cho DTA  series.
 Màn hình hiển thị dạng LCD.
 Nguồn cấp: 100-240VAC/50-60Hz.
 Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100).
 Đầu ra: Rơle SPDT, SPST 250VAC/5A, Xung điện áp 14VDC, dòng 4-20mA.
 Kích thước (mm): 48x48, 72x72, 48x96, 96x96.
 Có thể tùy chọn có truyền thông RS-485 hoặc không.
 Là dòng cơ bản, giá kinh tế của Delta.
 Nguồn cấp: 100-240VAC/50-60Hz.
Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100).
Đầu ra: Rơle SPDT, SPST 250VAC/5A, Xung điện áp 14VDC, dòng 4-20mA.
Kích thước (mm): 48x48, 72x72, 48x96, 96x96.
Có thể tùy chọn có truyền thông RS-485 hoặc không.
 Là dòng đồng hồ nhiệt đa năng của Delta.
Nguồn cấp: 100-240VAC/50-60Hz.

Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100). Ngõ vào tương tự 0-10V, 0-20mA, 0-50mV.
Đầu ra: Rơle, Xung điện áp 14VDC, Dòng 4-20mA, Điện áp 0-10V, 0-5V.
Tích hợp sẵn cổng truyền thông RS-485.
Nguồn cấp: 100-240VAC/50-60Hz.
Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100). Ngõ vào tương tự 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-50mV.
Đầu ra: Rơle SPDT 250VAC/5A.
Tích hợp sẵn cổng truyền thông RS-485.
 Là dòng đồng hồ nhiệt chuyên dùng cho van của Delta.
Nguồn cấp: 100-240VAC/50-60Hz.
Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100). Ngõ vào tương tự 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-50mV.
Đầu ra: Rơle SPST 250VAC/5A.
Tích hợp sẵn cổng truyền thông RS-485.
 Là dòng đồng hồ nhiệt dạng module tích hợp nhiều kênh của Delta.
Nguồn cấp: 24VDC.
Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100). Copper resistance (Cu50).
Đầu ra: Rơle SPST 250VAC/3A, Xung điện áp 12VDC.
 Dòng điện 4-20mA, Điện áp 0-10V.

Tích hợp sẵn cổng truyền thông RS-485.
 Là dòng đồng hồ nhiệt dạng module có thể ghép nối Smarter - Slave của Delta.
Nguồn cấp: 100-240VAC/50-60Hz.
Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100). Ngõ vào tương tự 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-50mV.
Đầu ra: Rơle SPDT 250VAC/5A. Xung điện áp, dòng điện 4-20mA. Điện áp 0-5V, 0-10V.