Là dòng cơ bản, giá kinh tế, thế hệ mới của Delta thay thế cho DTA  series.
 Màn hình hiển thị dạng LCD.
 Nguồn cấp: 100-240VAC/50-60Hz.
 Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100).
 Đầu ra: Rơle SPDT, SPST 250VAC/5A, Xung điện áp 14VDC, dòng 4-20mA.
 Kích thước (mm): 48x48, 72x72, 48x96, 96x96.
 Có thể tùy chọn có truyền thông RS-485 hoặc không.
 Là dòng cơ bản, giá kinh tế của Delta.
 Nguồn cấp: 100-240VAC/50-60Hz.
Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100).
Đầu ra: Rơle SPDT, SPST 250VAC/5A, Xung điện áp 14VDC, dòng 4-20mA.
Kích thước (mm): 48x48, 72x72, 48x96, 96x96.
Có thể tùy chọn có truyền thông RS-485 hoặc không.
 Là dòng đồng hồ nhiệt đa năng của Delta.
Nguồn cấp: 100-240VAC/50-60Hz.

Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100). Ngõ vào tương tự 0-10V, 0-20mA, 0-50mV.
Đầu ra: Rơle, Xung điện áp 14VDC, Dòng 4-20mA, Điện áp 0-10V, 0-5V.
Tích hợp sẵn cổng truyền thông RS-485.
Nguồn cấp: 100-240VAC/50-60Hz.
Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100). Ngõ vào tương tự 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-50mV.
Đầu ra: Rơle SPDT 250VAC/5A.
Tích hợp sẵn cổng truyền thông RS-485.
 Là dòng đồng hồ nhiệt chuyên dùng cho van của Delta.
Nguồn cấp: 100-240VAC/50-60Hz.
Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100). Ngõ vào tương tự 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-50mV.
Đầu ra: Rơle SPST 250VAC/5A.
Tích hợp sẵn cổng truyền thông RS-485.
 Là dòng đồng hồ nhiệt dạng module tích hợp nhiều kênh của Delta.
Nguồn cấp: 24VDC.
Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100). Copper resistance (Cu50).
Đầu ra: Rơle SPST 250VAC/3A, Xung điện áp 12VDC.
 Dòng điện 4-20mA, Điện áp 0-10V.

Tích hợp sẵn cổng truyền thông RS-485.
 Là dòng đồng hồ nhiệt dạng module có thể ghép nối Smarter - Slave của Delta.
Nguồn cấp: 100-240VAC/50-60Hz.
Đầu vào: Cặp nhiệt (K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK). Nhiệt điện trở RTD (Pt100, JPt100). Ngõ vào tương tự 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-50mV.
Đầu ra: Rơle SPDT 250VAC/5A. Xung điện áp, dòng điện 4-20mA. Điện áp 0-5V, 0-10V.