Model: DVP04DA-H3
 Kiểu: Module mở rộng đầu ra analog sử dụng cho PLC Delta dòng DVP-EH
 Hãng sản xuất: DELTA ELECTRONIC
 Hỗ trợ 4 kênh đầu ra tín hiệu tương tự
 Dạng tín hiệu: Điện áp (-10V~+10V) / Dòng điện (0mA~+20mA)
 Độ phân giải đầu vào: 16bit
 Tích hợp cổng truyền thông: RS-485
 Model: DVP04AD-H3
 Kiểu: Module mở rộng đầu vào analog sử dụng cho PLC DVP-EH
 Hãng sản xuất: DELTA ELECTRONIC
 Hỗ trợ 4 kênh đầu vào tín hiệu tương tự
 Dạng tín hiệu: Điện áp (-10V~+10V) / Dòng điện (-20mA~+20mA)
 Độ phân giải đầu vào: 16bit
 Tích hợp cổng truyền thông: RS-485
 Model: DVP04TC-S
 Kiểu: Module mở rộng chuyên dùng cho hệ thống nhiệt
 Hãng sản xuất: DELTA ELECTRONIC
 Hỗ trợ 4 kênh đầu vào tín hiệu cảm biến nhiệt
 Dùng cho cảm biến cặp nhiệt điện thermocouple (J, K, R, S, T)
► Độ phân giải: 0.1°C/0.18°F
 Tích hợp cổng truyền thông RS-485
 Module đặc biệt lắp bên trái PLC Slim
 Model: DVP04PT-S
 Kiểu: Module mở rộng chuyên dùng cho hệ thống nhiệt
 Hãng sản xuất: DELTA ELECTRONIC
 Hỗ trợ 4 kênh đầu vào tín hiệu cảm biến nhiệt
 Dùng cho cảm biến RTD platinum (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000)
► Độ phân giải: 0.1°C/0.18°F
Tích hợp cổng truyền thông RS-485
 Module đặc biệt lắp bên trái PLC Slim
 Model: DVP04DA-H2
 Kiểu: Module mở rộng đầu ra analog sử dụng cho PLC Delta dòng DVP-EH
 Hãng sản xuất: DELTA ELECTRONIC
 Hỗ trợ 4 kênh đầu ra tín hiệu tương tự
 Dạng tín hiệu: Điện áp (0V~+10V) / Dòng điện (0mA~+20mA)
 Độ phân giải đầu vào: 12bit
 Tích hợp cổng truyền thông: RS-485
 Model: DVP04AD-H2
 Kiểu: Module mở rộng đầu vào analog sử dụng cho PLC DVP-EH
 Hãng sản xuất: DELTA ELECTRONIC
 Hỗ trợ 4 kênh đầu vào tín hiệu tương tự
 Dạng tín hiệu: Điện áp (-10V~+10V) / Dòng điện (-20mA~+20mA)
 Độ phân giải đầu vào: 14bit
 Tích hợp cổng truyền thông: RS-485
 Model: DVP04DA-S
 Kiểu: Module mở rộng đầu ra analog
 Hãng sản xuất: DELTA ELECTRONIC
 Hỗ trợ 4 kênh đầu ra tín hiệu tương tự
 Dạng tín hiệu: Điện áp (0V~+10V) / Dòng điện (0mA~+20mA)
 Độ phân giải đầu vào: 12bit
 Tích hợp cổng truyền thông: RS-485
 Model: DVP04AD-S
 Kiểu: Module mở rộng đầu vào analog
 Hãng sản xuất: DELTA ELECTRONIC
 Hỗ trợ 4 kênh đầu vào tín hiệu tương tự
 Dạng tín hiệu: Điện áp (-10V~+10V) / Dòng điện (-20mA~+20mA)
 Độ phân giải đầu vào: 14bit
 Tích hợp cổng truyền thông: RS-485
 
 Model: DVP202LC-SL
 Kiểu: Module mở rộng chuyên dùng cho hệ thống cân
 Hãng sản xuất: DELTA ELECTRONIC
 Hỗ trợ 2 kênh đầu vào tín hiệu cảm biến lực loadcell
 Độ phân giải: 24-bit cho phần cứng (ADC), 32-bit cho đầu ra dữ liệu
 Có thể kết nối với cảm biến tải trọng 4 dây/6 dây
 Dải đo: 0~80mV/V
 Module đặc biệt lắp bên trái PLC Slim
 Model: DVP201LC-SL
 Kiểu: Module mở rộng chuyên dùng cho hệ thống cân
 Hãng sản xuất: DELTA ELECTRONIC
 Hỗ trợ 1 kênh đầu vào tín hiệu cảm biến lực loadcell
 Độ phân giải: 24-bit cho phần cứng (ADC), 32-bit cho đầu ra dữ liệu
 Có thể kết nối với cảm biến tải trọng 4 dây/6 dây
 Dải đo: 0~80mV/V
 Module đặc biệt lắp bên trái PLC Slim