• PLC Delta DVP10MC11T

PLC Delta DVP10MC11T

 Là dòng PLC điều khiển đa trục của Delta (Max 16 trục)
 Số điểm I/O: 12 (08DI/4DO).
 Điều khiển chính xác cao với chức năng nội suy.
 Hỗ trợ Ecam 2048 điểm cho các ứng dụng cắt bay, cắt quay.
 Thời gian đồng bộ hóa: 2ms cho 4 trục và 4ms cho 8 trục.
 Hỗ trợ mở rộng module đặc biệt bên trái và module bên phải.
 Tích hợp CANopen, Ethernet, RS485/232.
PLC Delta DVP10MC11T

PLC Delta AH Series

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta AS Series

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP50MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP15MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP28SA2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP28SS2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP14SS2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP20SX2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SA2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SE

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP28SV2

Giá bán: Liên hệ