Model: TP04P-16TP1R

 Tích hợp: 08 Đầu vào / 08 Đầu ra relay.
 Kích thước: 4.1" (101.8 x 35.24mm).
 Độ phân giải: 192 x 64.
► Hỗ trợ: 02 cổng RS-485 / 01 cổng USB.
 Phím chức năng: 17 phím.

 Model: TP04P-32TP1R

 Tích hợp: 16 Đầu vào / 16 Đầu ra relay.
 Kích thước: 4.1" (101.8 x 35.24mm).
 Độ phân giải: 192 x 64.
► Hỗ trợ: 02 cổng RS-485 / 01 cổng USB.
 Phím chức năng: 17 phím.

 Model: TP04P-21EX1R

 Tích hợp: 08 DI/08 DO - 02AI/01AO - 02PT.
 Kích thước: 4.1" (101.8 x 35.24mm).
 Độ phân giải: 192 x 64.
► Hỗ trợ: 02 cổng RS-485 / 01 cổng USB.
 Phím chức năng: 17 phím.

 Model: TP70P-16TP1R

 Tích hợp: 08 DI/08 DO Relay.
 Kích thước: 7" (154 x 85mm).
 Độ phân giải: 800 x 480.
► Hỗ trợ: 02 cổng RS-485 / 01 cổng USB.
 Loại màn hình: Cảm ứng.

 Model: TP70P-32TP1R

 Tích hợp: 16 DI/16 DO Relay.
 Kích thước: 7" (154 x 85mm).
 Độ phân giải: 800 x 480.
► Hỗ trợ: 02 cổng RS-485 / 01 cổng USB.
 Loại màn hình: Cảm ứng.

 Model: TP70P-22XA1R

 Tích hợp: 08 DI/08 DO Relay - 04AI/02AO.
 Kích thước: 7" (154 x 85mm).
 Độ phân giải: 800 x 480.
► Hỗ trợ: 02 cổng RS-485 / 01 cổng USB.
 Loại màn hình: Cảm ứng.

 Model: TP70P-21EX1R

 Tích hợp: 08 DI/08 DO Relay - 02AI/01AO - 02PT.
 Kích thước: 7" (154 x 85mm).
 Độ phân giải: 800 x 480.
► Hỗ trợ: 02 cổng RS-485 / 01 cổng USB.
 Loại màn hình: Cảm ứng.