• Cáp kết nối PC với Servo Delta

Cáp kết nối PC với Servo Delta

 Model: ASD-CARS0003
 Sử dụng: Giao tiếp giữa máy tính với các dòng Servo của Delta ASDA-A/A+/AB/B/B2.
 Hàng luôn có sẵn.

Cáp kết nối RS-232 giữa PC với ASD-A/A+/AB/B/B2.

- Cáp chuyên sử dụng để Download/Upload chương trình từ PC xuống Servo và từ Servo lên máy tính.