► Hãng sản xuất: DCbox.

► Xuất xứ: Đài Loan.
► Nguồn cấp: 85~265VAC hoặc 96~300VDC.
► Đo lường: V, A, W, Q (Var), S (VA), PF, Hz, Kwh, Kqh, DM (Demand).
► Kích thước: 96x96mm.
► Chuẩn truyền thông: RS-485.