• PLC Delta DVP-EH2/EH3

PLC Delta DVP-EH2/EH3

Là dòng PLC hiệu suất cao của Delta:
Số điểm I/O: 16/20/32/40/48/64/80 , Mở rộng I/O: 512.
Bộ nhớ: 30k steps (EH3), 16k steps (EH2).
Truyền thông: 01 cổng RS-232, 01 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.
04 ngõ ra phát xung tốc độ cao lên đến 200kHz (DVP40/48/64/80EH00T3).
 Hỗ trợ đầu vào đếm tốc độ cao lên đến 200kHz.

PLC Delta DVP-EH2/EH3

- Ngõ ra xung tốc độ cao: 04 bộ xung ngõ ra 200KHz (DVP40/48/64/80EH00T3).
- Hỗ trợ tối đa 04 bộ đếm tốc độ cao 200kHz.
- Hướng dẫn điều khiển chuyển động để đáp ứng các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao và điều khiển vị trí có độ chính xác cao như máy dán nhãn, máy đóng gói và máy in...
- Cung cấp điều khiển chuyển động nội suy tuyến tính / Arc.
- Cung cấp lên đến 16 điểm gián đoạn bên ngoài.
- Chức năng tự động sao lưu dự phòng để ngăn ngừa mất chương trình và dữ liệu ngay cả khi pin hết.
- Chức năng sao chép thứ hai cung cấp một bản sao lưu để đảm bảo  trong trường hợp một loạt các chương trình và dữ liệu bị hư hỏng.
- 4 cấp bảo vệ mật khẩu bảo vệ các chương trình nguồn của bạn và tài sản trí tuệ.
- Bộ vi xử lý CPU + ASIC kép hỗ trợ hoạt động điểm nổi.

- Thời gian thực hiện lệnh cơ bản nhanh nhất: 0.24μs.
- Nhiều lựa chọn các mô-đun mở rộng và thẻ chức năng cung cấp analog I / O, đo nhiệt độ, điều khiển chuyển động trục đơn,  bộ đếm tốc độ cao, 3 cổng giao tiếp và card Ethernet giao tiếp có sẵn.
- C-Link cho phép người sử dụng để liên kết tối đa 32 thiết bị vào mạng mà không cần phải cài đặt thêm các mô-đun giao tiếp mở rộng.
- Module mở rộng mới giúp rút ngắn thời gian truyền dữ liệu giữa PLC và các mô-đun mở rộng cũng như nâng cao hiệu quả của chương trình PLC.

* Bảng mã lựa chọn các model cho dòng PLC DVP-EH2/EH3

 
PHÂN LOẠI MÃ HÀNG NGUỒN CẤP ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
CPU EH2 DVP16EH00R2 100/240 ~ - 08 Đầu vào số / 08 Đầu ra relay 
DVP16EH00T2 100/240 ~ - 08 Đầu vào số / 08 Đầu ra transistor (02 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP20EH00R2 100/240 ~ - 12 Đầu vào số / 08 Đầu ra relay
DVP20EH00T2 100/240 ~ - 12 Đầu vào số / 08 Đầu ra transistor (02 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP32EH00R2 100/240 ~ - 16 Đầu vào số / 16 Đầu ra relay 
DVP32EH00T2 100/240 ~ - 16 Đầu vào số / 16 Đầu ra transistor (02 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP32EH00M2 100/240 ~ - 16 Đầu vào số / 16 Đầu ra khác (02 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP40EH00R2 100/240 ~ - 24 Đầu vào số / 16 Đầu ra relay
DVP40EH00T2 100/240 ~ - 24 Đầu vào số / 16 Đầu ra transistor (04 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP48EH00R2 100/240 ~ - 24 Đầu vào số / 24 Đầu ra relay 
DVP48EH00T2 100/240 ~ - 24 Đầu vào số / 24 Đầu ra transistor (04 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP64EH00R2 100/240 ~ - 32 Đầu vào số / 32 Đầu ra relay 
DVP64EH00T2 100/240 ~ - 32 Đầu vào số / 32 Đầu ra transistor (04 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP80EH00R2 100/240 ~ - 40 Đầu vào số / 40 Đầu ra relay 
DVP80EH00T2 100/240 ~ - 40 Đầu vào số / 40 Đầu ra transistor (04 cổng ra phát xung 200kHz)
CPU EH3 DVP16EH00R3 100/240 ~ - 08 Đầu vào số / 08 Đầu ra relay (02 cổng vào đếm xung 200kHz)
DVP16EH00T3 100/240 ~ - 08 Đầu vào số / 08 Đầu ra transistor (02 cổng vào đếm xung 200kHz, 02 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP20EH00R3 100/240 ~ - 12 Đầu vào số / 08 Đầu ra relay (02 cổng vào đếm xung 200kHz, 01 cổng vào đếm xung 20kHz)
DVP20EH00T3 100/240 ~ - 12 Đầu vào số / 08 Đầu ra transistor (02 cổng vào đếm xung 200kHz, 02 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP32EH00R3 100/240 ~ - 16 Đầu vào số / 16 Đầu ra relay (04 cổng vào đếm xung 200kHz)
DVP32EH00T3 100/240 ~ - 16 Đầu vào số / 16 Đầu ra transistor (04 cổng vào đếm xung 200kHz, 04 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP32EH00M3 100/240 ~ - 16 Đầu vào số / 16 Đầu ra khác (04 cổng vào đếm xung 200kHz, 04 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP32EH00R3-L 100/240 ~ - 16 Đầu vào số / 16 Đầu ra relay (04 cổng vào đếm xung 200kHz) - Hỗ trợ module mở rộng bên trái
DVP32EH00T3-L 100/240 ~ - 16 Đầu vào số / 16 Đầu ra transistor (04 cổng vào đếm xung 200kHz, 04 cổng ra phát xung 200kHz) - Hỗ trợ module mở rộng bên trái
DVP40EH00R3 100/240 ~ - 24 Đầu vào số / 16 Đầu ra relay (04 cổng vào đếm xung 200kHz)
DVP40EH00T3 100/240 ~ - 24 Đầu vào số / 16 Đầu ra transistor (04 cổng vào đếm xung 200kHz, 04 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP48EH00R3 100/240 ~ - 24 Đầu vào số / 24 Đầu ra relay (04 cổng vào đếm xung 200kHz)
DVP48EH00T3 100/240 ~ - 24 Đầu vào số / 24 Đầu ra transistor (04 cổng vào đếm xung 200kHz, 04 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP64EH00R3 100/240 ~ - 32 Đầu vào số / 32 Đầu ra relay (04 cổng vào đếm xung 200kHz)
DVP64EH00T3 100/240 ~ - 32 Đầu vào số / 32 Đầu ra transistor (04 cổng vào đếm xung 200kHz, 04 cổng ra phát xung 200kHz)
DVP80EH00R3 100/240 ~ - 40 Đầu vào số / 40 Đầu ra relay (04 cổng vào đếm xung 200kHz)
DVP80EH00T3 100/240 ~ - 40 Đầu vào số / 40 Đầu ra transistor (04 cổng vào đếm xung 200kHz, 04 cổng ra phát xung 200kHz)
EH2/EH3 SERIES DIGITAL I/O EXTENSION DVP08HP11R 24VDC - Module mở rộng 04 Đầu vào số + 04 Đầu ra relay
DVP08HP11T 24VDC - Module mở rộng 04 Đầu vào số + 04 Đầu ra transistor
DVP08HN11R 24VDC - Module mở rộng 08 Đầu ra relay
DVP08HN11T 24VDC - Module mở rộng 08 Đầu ra transistor
DVP08HM11N 24VDC - Module mở rộng 08 Đầu vào số
DVP16HP11R 24VDC - Module mở rộng 08 Đầu vào số + 08 Đầu ra relay
DVP16HP11T 24VDC - Module mở rộng 08 Đầu vào số + 08 Đầu ra transistor
DVP16HM11N 24VDC - Module mở rộng 16 Đầu vào số
DVP32HM11N 24VDC - Module mở rộng 32 Đầu vào số
DVP32HN00R 100/240 ~ - Module mở rộng 32 Đầu ra relay
DVP32HN00T 100/240 ~ - Module mở rộng 32 Đầu ra transistor
DVP32HP11R 24VDC - Module mở rộng 16 Đầu vào số + 16 Đầu ra relay
DVP32HP11T 24VDC - Module mở rộng 16 Đầu vào số + 16 Đầu ra transistor
DVP48HP00R 100/240 ~ - Module mở rộng 24 Đầu vào số + 24 Đầu ra relay
DVP48HP00T 100/240 ~ - Module mở rộng 24 Đầu vào số + 24 Đầu ra transistor
EH2/EH3 SERIES ANALOG & PT EXTENSION DVP04AD-H2   - Module mở rộng 04 đầu vào Analog 14 bit (-10V ~ +10V, -20mA ~ +20mA)
DVP04DA-H2   - Module mở rộng 04 đầu ra Analog 12 bit (0V ~ +10V, 0mA ~ +20mA)
DVP06XA-H2   - Module mở rộng 04 đầu vào Analog 14 bit (-10V ~ +10V, -20mA ~ +20mA) +  02 đầu ra Analog 12 bit (0V ~ +10V, 0mA ~ +20mA)
DVP04PT-H2   - Module mở rộng 04 đầu vào can nhiệt RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000) dải điện trở đầu vào 0 ~ 300Ω hoặc 0 ~ 3000Ω
DVP04TC-H2   - Module mở rộng 04 đầu vào can nhiệt thermocouple (J, K, R, S, T, E, N) cảm biến đầu vào 0 ~ 150mV
DVP08TC-H2   - Module mở rộng 08 đầu vào can nhiệt thermocouple (J, K, R, S, T, E, N) cảm biến đầu vào 0 ~ 150mV
DVP04AD-H3   - Module mở rộng 04 đầu vào Analog 16 bit (-10V ~ +10V, -20mA ~ +20mA)
DVP04DA-H3   - Module mở rộng 04 đầu ra Analog 16 bit (0V ~ +10V, 0mA ~ +20mA)
DVP06XA-H3   - Module mở rộng 04 đầu vào Analog 16 bit (-10V ~ +10V, -20mA ~ +20mA) +  02 đầu ra Analog 16 bit (0V ~ +10V, 0mA ~ +20mA)
EH2/EH3 SERIES  FUNCTION CARD EXTENSION DVP01PU-H2   - Module mở rộng điều khiển vị trí 01 cổng phát xung 200kHz
DVP01HC-H2   - Module mở rộng 1CH bộ đếm tốc độ cao
DVPPF02-H2   - Module mở rộng truyền thông PROFIBUS DP Slave
DVPCP02-H2   - Module mở rộng truyền thông CANopen Slave
DVPDT02-H2   - Module mở rộng truyền thông DiviceNet Slave
DVP-F232   - Card mở rộng RS-232 (EH2: COM2, EH3: COM3)
DVP-F422   - Card mở rộng RS-422 (EH2: COM2, EH3: COM3)
DVP-F485   - Card mở rộng RS-485 (Chỉ có DVP-EH3: COM3)
DVP-F2AD   - Card mở rộng 02 đầu vào Analog 12 bít (0 ~ 10V, 0 ~ 20mA)
DVP-F2DA   - Card mở rộng 02 đầu ra Analog 12 bít (0 ~ 10V, 0 ~ 20mA)
DVP-FEN01   - Card mở rộng truyền thông Ethernet
DVPDU01   - Màn hình hiển thị dữ liệu và thời gian thực

* Chú ý:
- Model 
DVP32EH00R3-L và DVP32EH00T3-L hỗ trợ module mở rộng phía bên trái.