• Servo Inovance IS620P

Servo Inovance IS620P

 Là dòng servo hiệu suất cao của Inovance
 Dải công suất: 0.1kW đến 7.5kW
 Điện áp: 1P 220V, 3P 220V, 3P 380V
 Kiểu điều khiển: Xung, Analog
 Sử dụng dùng kết hợp với động cơ MS1 series
 Điều chỉnh bằng phần mềm PC (InoServoShop)
 Băng thông vòng lặp tốc độ cao lên đến 1.2kHz
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật !

Motor servo Inovance MS1 series

Giá bán: Liên hệ

Driver servo Inovance IS810N

Giá bán: Liên hệ

Driver servo Inovance SV670P

Giá bán: Liên hệ

Driver servo Inovance SV660P

Giá bán: Liên hệ

Driver servo Inovance SV660N

Giá bán: Liên hệ

Driver servo Inovance SV660F

Giá bán: Liên hệ

Servo Inovance IS620M

Giá bán: Liên hệ

Servo Inovance IS620N

Giá bán: Liên hệ

Servo Inovance IS650P

Giá bán: Liên hệ