• PLC Delta DVP28SS2

PLC Delta DVP28SS2

Là dòng sản phẩm mới và kinh tế của Delta:
 
Số điểm I/O: 28 (16DI/12DO).
 Khả năng mở rộng bên trái: Không.
 Khả năng mở rộng I/O: Max 480 I/O.
 Các tính năng khác: Tương tự DVP14SS2.
 Bộ nhớ: 8k steps.
 04 ngõ ra phát xung: 10kHz/4 points.
► 08 ngõ vào nhận xung tốc độ cao: 20kHz/4 points, 10kHz/4 points.
 
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật !

DVP28SS211R

Giá bán: Liên hệ

DVP28SS211T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta AH Series

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta AS Series

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP50MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP15MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP10MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP28SA2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP14SS2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP20SX2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SA2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SE

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP28SV2

Giá bán: Liên hệ