Là dòng PLC cao cấp điều khiển đa trục của Delta (Max 24 trục)
 Số điểm I/O: 24 (16DI/08DO).
 Điều khiển chuyển động qua mạng truyền thông EtherCAT.
 Hỗ trợ G-code: 8 trục nội suy tuyến tính, cung tròn, xoắn ốc.
 Thời gian đồng bộ hóa: 1ms cho 32 trục.
 Hỗ trợ mở rộng module đặc biệt bên trái và module bên phải.
 Tích hợp: 01 Ethernet port, 02 CANopen port, 01 EtherCAT Motion port.
 Là dòng PLC điều khiển đa trục của Delta (Max 24 trục)
 Số điểm I/O: 24 (16DI/08DO).
 Điều khiển chuyển động qua mạng truyền thông CANopen.
 Hỗ trợ G-code: 8 trục nội suy tuyến tính, cung tròn, xoắn ốc.
 Thời gian đồng bộ hóa: 2ms cho 4 trục và 4ms cho 8 trục.
 Hỗ trợ mở rộng module đặc biệt bên trái và module bên phải.
 Tích hợp: 02 Ethernet port, 01 CANopen port, 01 CANopen Motion port.
 Là dòng PLC điều khiển đa trục của Delta (Max 16 trục)
 Số điểm I/O: 12 (08DI/4DO).
 Điều khiển chính xác cao với chức năng nội suy.
 Hỗ trợ Ecam 2048 điểm cho các ứng dụng cắt bay, cắt quay.
 Thời gian đồng bộ hóa: 2ms cho 4 trục và 4ms cho 8 trục.
 Hỗ trợ mở rộng module đặc biệt bên trái và module bên phải.
 Tích hợp CANopen, Ethernet, RS485/232.
► Là dòng PLC tiên tiến của Delta
 Số điểm I/O: 28 (16DI/12DO).
 Module mở rộng analog/nhiệt độ tối đa: 08.
 Khả năng mở rộng bên trái: Không.
 Truyền thông: 01 cổng RS-232, 01 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.
 04 ngõ ra phát xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/2 points.
 08 ngõ vào xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/6 points.
 
Là dòng sản phẩm mới và kinh tế của Delta:
 
Số điểm I/O: 28 (16DI/12DO).
 Khả năng mở rộng bên trái: Không.
 Khả năng mở rộng I/O: Max 480 I/O.
 Các tính năng khác: Tương tự DVP14SS2.
 Bộ nhớ: 8k steps.
 04 ngõ ra phát xung: 10kHz/4 points.
► 08 ngõ vào nhận xung tốc độ cao: 20kHz/4 points, 10kHz/4 points.
 
Là dòng sản phẩm tiêu chuẩn và kinh tế của Delta:
Số điểm I/O: 08DI/06DO, Mở rộng I/O: 480.

Bộ nhớ: 8k steps.
Truyền thông: 01 cổng RS-232, 01 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.
 04 ngõ ra phát xung: 10kHz/4 points.
08 ngõ vào nhận xung tốc độ cao: 20kHz/4 points, 10kHz/4 points.
Module mở rộng đặc biệt: 08.
Là dòng PLC Delta có tích hợp I/O analog:
Tích hợp 08DI/06DO, 04AI/02AO.
Cổng truyền thông RS-232, RS-485.
 04 ngõ ra phát xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/2 points.
► 08 ngõ vào nhận xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/6 points.
Bộ nhớ chương trình 16k steps. 
Là dòng PLC tiên tiến của Delta:
Số điểm I/O: 12 (08DI/4DO).
Bộ nhớ: 16k steps.
Truyền thông: 01 cổng RS-232, 02 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.
 04 ngõ ra phát xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/2 points.
 08 ngõ vào nhận xung tốc độ cao: 100kHz/2 points,
10kHz/6 points, 1 set of A/B phase 50kHz.

Module mở rộng analog/nhiệt độ tối đa: 08.
Là dòng PLC tích hợp cổng mạng Ethernet của Delta:
Số điểm I/O: 12 (08DI/4DO).
Hỗ trợ mini USB, Ethernet và 02 cổng RS-485.
Hỗ trợ Ethernet, Modbus TCP và Ethernet/IP.
Hỗ trợ module bên trái và bên phải dòng DVP-S.
Thời gian hoạt động 15 ngày sau khi mất nguồn.
Là dòng PLC tích hợp bộ đến tốc độ cao của Delta:
Số điểm I/O: 12, Mở rộng I/O: 236.
Bộ nhớ: 8k steps.
Truyền thông: 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.
2 điểm phát xung 100kHz.
Bộ đếm: 100kHz.