• Cáp kết nối HMI Delta với PLC Mitsubishi FX

Cáp kết nối HMI Delta với PLC Mitsubishi FX

 Model: DOP-FX
 Mục đích sử dung: Kết nối màn hình HMI Delta DOP với PLC Mitsubishi dòng FX
 Tiêu chuẩn kết nối: RS422
► Chiều dài cáp: 3M

DOP-FX là cáp kết nối màn hình HMI Delta DOP với các dòng PLC Mitsubishi FX Series qua cổng RS422
* Các dòng HMI bao gồm: DOP-B, DOP-100 series
* Các dòng PLC bao gồm: FX1S, FX1N, FX2N, FX3G, FX3S, FX3U, FX3SA, FX3GA series


Sơ đồ cáp kết nối HMI Delta với PLC Mitsubishi FX Series:

Thông tin liên hệ để được hỗ trợ tư vấn
Kỹ sư: NGUYỄN VĂN MINH - HP: 0384 577 377 (Zalo)