► Hãng sản xuất: DCbox.

► Xuất xứ: Đài Loan.
► Nguồn cấp: 100~240VAC hoặc 22~50VDC.
► Đầu vào: 0~5VDC, 0~10VDC, 0~20mAC, 4~20mAC, Pt100, Load Cell...
► Đầu ra: Relay.

► Hãng sản xuất: DCbox.

► Xuất xứ: Đài Loan.
► Nguồn cấp: 100~240VAC hoặc 22~50VDC.
► Đầu vào: AC/DC Voltage, AC/DC Current, Pt100, Load Cell, Sensor 2,3 dây...
► Hiển thị: Dạng led 4 số.

► Hãng sản xuất: DCbox.

► Xuất xứ: Đài Loan.
► Nguồn cấp: 100~240VAC hoặc 22~50VDC.
► Đầu vào: 0~5VDC, 0~10VDC, 0~20mAC, 4~20mAC, Pt100, Load Cell...
► Đầu ra: None, 0~10V, 4~20mA, Relay, RS-485.