• Cáp kết nối HMI Delta với PLC Delta DOP-DVP

Cáp kết nối HMI Delta với PLC Delta DOP-DVP

 Model: DOP-DVP
 Mục đích sử dung: Kết nối màn hình HMI Delta DOP với PLC Delta DVP
 Tiêu chuẩn kết nối: RS232
► Chiều dài cáp: 3M

DOP-DVP là cáp kết nối màn hình HMI Delta DOP với các dòng PLC Delta DVP Series qua cổng RS232
* Các dòng HMI bao gồm: DOP-A, DOP-B, DOP-AE, DOP-AS, DOP-100 series
* Các dòng PLC bao gồm: SS, SS2, SA, SA2, SX, SX2, SE, ES, ES2, EX, EX2, EH series


Sơ đồ cáp kết nối HMI Delta với PLC Delta DVP Series:

Thông tin liên hệ để được hỗ trợ tư vấn
Kỹ sư: NGUYỄN VĂN MINH - HP: 0384 577 377 (Zalo)