► Model: ES3-11CG6941
 Độ phân giải Encoder: 1024 P/R
 Loại tín hiệu ngõ ra: Open Collector (Vành hở)

 Tín hiệu ngõ ra: A, B, Z (Gated)
 Điện áp nguồn cung cấp: 7 ~ 24VDC
 Đường kính ngoài: 37 mm
 Đường kính trục: 6 mm
 Tiêu chuẩn: IP40 & 70 độ C
► Hãng sản xuất: DELTA
 Model: NH4-33LS65C7B

 Loại encoder: Tuyệt đối (Absolute encoder)
 Ứng dụng: Sử dụng làm bộ mã hóa vòng quay cho motor Servo Delta dòng A2 (Absolute)
 Lắp đặt: Thay thế encoder cho các dòng động cơ servo Delta A2 loại encoder tuyệt đối có dùng pin bị hư encoder
► Hãng sản xuất: DELTA
 Model: NH4-33LS65CAB

 Loại encoder: Tuyệt đối (Absolute encoder)
 Ứng dụng: Sử dụng làm bộ mã hóa vòng quay cho motor Servo Delta dòng A2 (Absolute)
 Lắp đặt: Thay thế encoder cho các dòng động cơ servo Delta A2 loại encoder tuyệt đối có dùng pin bị hư encoder
► Hãng sản xuất: DELTA
 Model: NH4-24LSB5CZT

 Độ phân giải encoder: 24bit (Incremental encoder)
 Ứng dụng: Sử dụng làm bộ mã hóa vòng quay cho motor Servo Delta dòng B3
 Lắp đặt: Thay thế encoder cho các dòng servo Delta B3 bị hư encoder
► Hãng sản xuất: DELTA
 Model: NH4-20LS65C7T

 Độ phân giải encoder: 20bit (Tương đương 1,280,000 p/rev)
 Ứng dụng: Sử dụng làm bộ mã hóa vòng quay cho motor Servo Delta dòng A2
 Lắp đặt: Thay thế encoder cho các dòng servo Delta A2 bị hư encoder
► Hãng sản xuất: DELTA
 Model: NH4-20LS65CAT

 Độ phân giải encoder: 20bit (Tương đương 1,280,000 p/rev)
 Ứng dụng: Sử dụng làm bộ mã hóa vòng quay cho motor Servo Delta dòng A2
 Lắp đặt: Thay thế encoder cho các dòng servo Delta A2 bị hư encoder
► Hãng sản xuất: DELTA
 Model: NH4-20LS65CZT

 Độ phân giải encoder: 20bit (Tương đương 1,280,000 p/rev)
 Ứng dụng: Sử dụng làm bộ mã hóa vòng quay cho motor Servo Delta dòng A2
 Lắp đặt: Thay thế encoder cho các dòng servo Delta A2 bị hư encoder
 
► Hãng sản xuất: DELTA
 Model: NH4-17LS65CAT

 Độ phân giải encoder: 17bit (Tương đương 160,000 p/rev)
 Ứng dụng: Sử dụng làm bộ mã hóa vòng quay cho motor Servo Delta dòng B2
 Lắp đặt: Thay thế encoder cho các dòng servo Delta B2 bị hư encoder
 
► Hãng sản xuất: DELTA
 Model: NH4-17LS65C7T

 Độ phân giải encoder: 17bit (Tương đương 160,000 p/rev)
 Ứng dụng: Sử dụng làm bộ mã hóa vòng quay cho motor Servo Delta dòng B2
 Lắp đặt: Thay thế encoder cho các dòng servo Delta B2 bị hư encoder
► Hãng sản xuất: DELTA
 Model: NH4-17LS65CZT

 Độ phân giải encoder: 17bit (Tương đương 160,000 p/rev)
 Ứng dụng: Sử dụng làm bộ mã hóa vòng quay cho motor Servo Delta dòng B2
 Lắp đặt: Thay thế encoder cho các dòng servo Delta B2 bị hư encoder