Model: IT7150E
 Hãng sản xuất: INOVANCE
 Kích thước: 15 inch
 Độ phân giải: 1024x768 pixels
 Sử dụng hệ điều hành: Cortex-A8 1GHz
 Bộ nhớ DRAM: 256MB DDR3
► Màn hình: Màu 24-bit với độ sắc nét và trung thực cao
► Hỗ trợ truyền thông tùy chọn: RS422/RS485/RS232/Ethernet
 Model: IT7100E
 Hãng sản xuất: INOVANCE
 Kích thước: 10.1 inch
 Độ phân giải: 1024x600 pixels
 Sử dụng hệ điều hành: Cortex-A8 1GHz
 Bộ nhớ DRAM: 256MB DDR3
► Màn hình: Màu 24-bit với độ sắc nét và trung thực cao
► Hỗ trợ truyền thông tùy chọn: RS422/RS485/RS232/Ethernet
 Model: IT6100E
 Hãng sản xuất: INOVANCE
 Kích thước: 10.1 inch
 Độ phân giải: 1024x600 pixels
 Sử dụng hệ điều hành: Cortex-A8 600MHz
 Bộ nhớ SDRAM: 128MB DDR3
► Màn hình: Màu 24-bit với độ sắc nét và trung thực cao
► Hỗ trợ truyền thông tùy chọn: RS422/RS485/RS232/Ethernet
 Model: IT7070E
 Hãng sản xuất: INOVANCE
 Kích thước: 7 inch
 Độ phân giải: 800x480 pixels
 Sử dụng hệ điều hành: Cortex-A8 600MHz
 Bộ nhớ DRAM: 128MB
► Màn hình: Màu 24-bit với độ sắc nét và trung thực cao
► Hỗ trợ truyền thông tùy chọn: RS422/RS485/RS232/Ethernet
 Model: IT7070T
 Hãng sản xuất: INOVANCE
 Kích thước: 7 inch
 Độ phân giải: 800x400 pixels
 Sử dụng hệ điều hành: Cortex-A8 600MHz
 Bộ nhớ DRAM: 128MB
► Màn hình: Màu 24-bit với độ sắc nét và trung thực cao
► Hỗ trợ truyền thông tùy chọn: RS422/RS485/RS232
 Model: IT6070E
 Hãng sản xuất: INOVANCE
 Kích thước: 7 inch
 Độ phân giải: 800x480 pixels
 Sử dụng hệ điều hành: Cortex-A8 600MHz
 Bộ nhớ SDRAM: 128MB DDR3
► Màn hình: Màu 24-bit với độ sắc nét và trung thực cao
► Hỗ trợ truyền thông tùy chọn: RS422/RS485/RS232/Ethernet
 Model: IT6070T
 Hãng sản xuất: INOVANCE
 Kích thước: 7 inch
 Độ phân giải: 800x480 pixels
 Sử dụng hệ điều hành: Cortex-A8 600MHz
 Bộ nhớ SDRAM: 128MB DDR3
► Màn hình: Màu 24-bit với độ sắc nét và trung thực cao
► Hỗ trợ truyền thông tùy chọn: RS422/RS485
 Model: IT6043T
 Hãng sản xuất: INOVANCE
 Kích thước: 4.3 inch
 Độ phân giải: 480x272 pixels
 Sử dụng hệ điều hành: Cortex-A8 600MHz
 Bộ nhớ SDRAM: 128MB DDR3
► Màn hình: Màu 24-bit với độ sắc nét và trung thực cao
► Hỗ trợ truyền thông tùy chọn: RS422/RS485/RS232