Kich thước: 48x48mm.
Nguồn đầu vào: 100-240VAC 50/60Hz hoặc 24VDC.
Nguồn cấp phụ: 12VDC +/- 10%, 10mA.
Hiển thị 2 dòng, mỗi dòng 6 số, màn hình LCD.
Tốc độ đếm tối đa 10Kcps.