► Hãng sản xuất: DCbox.

► Xuất xứ: Đài Loan.
► Nguồn cấp: 85~265VAC hoặc 96~300VDC.
► Đo lường: V, A, W, Q (Var), S (VA), PF, Hz, Kwh, Kqh, DM (Demand).
► Kích thước: 96x96mm.
► Chuẩn truyền thông: RS-485.

► Hãng sản xuất: DCbox.

► Xuất xứ: Đài Loan.
► Nguồn cấp: 100~240VAC hoặc 22~50VDC.
► Đầu vào: 0~5VDC, 0~10VDC, 0~20mAC, 4~20mAC, Pt100, Load Cell...
► Đầu ra: Relay.

► Hãng sản xuất: DCbox.

► Xuất xứ: Đài Loan.
► Nguồn cấp: 100~240VAC hoặc 22~50VDC.
► Đầu vào: AC/DC Voltage, AC/DC Current, Pt100, Load Cell, Sensor 2,3 dây...
► Hiển thị: Dạng led 4 số.

► Hãng sản xuất: DCbox.

► Xuất xứ: Đài Loan.
► Nguồn cấp: 100~240VAC hoặc 22~50VDC.
► Đầu vào: 0~5VDC, 0~10VDC, 0~20mAC, 4~20mAC, Pt100, Load Cell...
► Đầu ra: None, 0~10V, 4~20mA, Relay, RS-485.

► Hãng sản xuất: DCbox.

► Xuất xứ: Đài Loan.
► Kiểu can: K, J, E, T, R, S, B, C, Pt100.
► Dải đường kính can: 3.2 ~ 12.3mm.
► Dải chiều dài: 30 ~ 2000mm.
 

► Xuất xứ: Đài Loan.

 Dải đo: -1, 1, 6, 10, 16, 25, 100, 250 bar...
► Tín hiệu đầu ra: 4 - 20mA.
► Điện áp: 8 - 30VDC.
LH trực tiếp để biết số lượng tồn trong kho hoặc đặt hàng.