• PLC Delta DVP-ES

PLC Delta DVP-ES

Là dòng PLC tiêu chuẩn của Delta:
Số điểm I/O: 14/24/32/40/60, Mở rộng I/O: 256.
Bộ nhớ: 14k steps.
Truyền thông: 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.
Ngõ ra phát xung tốc độ cao 10kHz.
Ngõ vào nhận xung tốc độ cao 20kHz.
PLC Delta DVP-ES

DVP24ES00R2

Giá bán: Liên hệ

DVP24ES00T2

Giá bán: Liên hệ

DVP32ES00R2

Giá bán: Liên hệ

DVP32ES00T2

Giá bán: Liên hệ

DVP40ES00R2

Giá bán: Liên hệ

DVP40ES00T2

Giá bán: Liên hệ

DVP60ES00R2

Giá bán: Liên hệ

DVP60ES00T2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta AH Series

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta AS Series

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP50MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP15MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP10MC11T

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP28SA2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP28SS2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP14SS2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP20SX2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SA2

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SE

Giá bán: Liên hệ

PLC Delta DVP12SC11T

Giá bán: Liên hệ