• PLC Delta DVP-EC3

PLC Delta DVP-EC3

Là dòng PLC cơ bản của Delta:
Số điểm I/O: 10/14/16/20/24/30/32/40/60, Không hỗ trợ mở rộng I/O.
Bộ nhớ: 4k steps.
Truyền thông: 01 cổng RS-232, 01 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.
02 ngõ ra phát xung tốc độ cao 10kHz.
Tích hợp bộ đếm tốc độ cao.

PLC Delta DVP-EC3

- Thời gian thực hiện lệnh cơ bản nhanh nhất: 3.8µs.
- Thời gian thực hiện lệnh MOV: 5.04
µs.
- Hỗ trợ 02 ngõ ra phát xung tốc độ cao: Y0, Y1: 10kHz.
- Bộ đếm tốc độ cao: 20kHz/10kHz, 20kHz, 4kHz.

- Không hỗ trợ mở rộng thêm module.

* Bảng mã lựa chọn các model cho dòng PLC DVP-EC3
 
PHÂN LOẠI MÃ HÀNG NGUỒN CẤP ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
CPU DVP10EC00R3 100/240 ~  - 06 Đầu vào số / 04 Đầu ra relay 
DVP10EC00T3 100/240 ~  - 06 Đầu vào số / 04 Đầu ra transistor 
DVP14EC00R3 100/240 ~  - 08 Đầu vào số / 06 Đầu ra relay 
DVP14EC00T3 100/240 ~  - 08 Đầu vào số / 06 Đầu ra transistor 
DVP16EC00R3 100/240 ~  - 08 Đầu vào số / 08 Đầu ra relay 
DVP16EC00T3 100/240 ~  - 08 Đầu vào số / 08 Đầu ra transistor 
DVP20EC00R3 100/240 ~  - 12 Đầu vào số / 08 Đầu ra relay 
DVP20EC00T3 100/240 ~  - 12 Đầu vào số / 08 Đầu ra transistor 
DVP24EC00R3 100/240 ~  - 12 Đầu vào số / 12 Đầu ra relay 
DVP24EC00T3 100/240 ~  - 12 Đầu vào số / 12 Đầu ra transistor 
DVP30EC00R3 100/240 ~  - 18 Đầu vào số / 12 Đầu ra relay 
DVP30EC00T3 100/240 ~  - 18 Đầu vào số / 12 Đầu ra transistor 
DVP32EC00R3 100/240 ~  - 16 Đầu vào số / 16 Đầu ra relay 
DVP32EC00T3 100/240 ~  - 16 Đầu vào số / 16 Đầu ra transistor 
DVP40EC00R3 100/240 ~  - 24 Đầu vào số / 16 Đầu ra relay 
DVP40EC00T3 100/240 ~  - 24 Đầu vào số / 16 Đầu ra transistor 
DVP48EC00R3 100/240 ~  - 28 Đầu vào số / 20 Đầu ra relay 
DVP48EC00T3 100/240 ~  - 28 Đầu vào số / 20 Đầu ra transistor 
DVP60EC00R3 100/240 ~  - 36 Đầu vào số / 24 Đầu ra relay 
DVP60EC00T3 100/240 ~  - 36 Đầu vào số / 24 Đầu ra transistor 
 
Thông tin liên hệ để được hỗ trợ tư vấn
Kỹ sư: NGUYỄN VĂN MINH - HP: 0384 577 377 (Zalo)

DVP14EC00R3

Giá bán: Liên hệ

DVP14EC00T3

Giá bán: Liên hệ

DVP16EC00R3

Giá bán: Liên hệ

DVP16EC00T3

Giá bán: Liên hệ

DVP20EC00R3

Giá bán: Liên hệ

DVP20EC00T3

Giá bán: Liên hệ

DVP24EC00R3

Giá bán: Liên hệ

DVP24EC00T3

Giá bán: Liên hệ

DVP30EC00R3

Giá bán: Liên hệ

DVP30EC00T3

Giá bán: Liên hệ

DVP32EC00R3

Giá bán: Liên hệ

DVP32EC00T3

Giá bán: Liên hệ

DVP40EC00R3

Giá bán: Liên hệ

DVP40EC00T3

Giá bán: Liên hệ

DVP60EC00R3

Giá bán: Liên hệ

DVP60EC00T3

Giá bán: Liên hệ