• Cáp lập trình màn hình HMI Delta

Cáp lập trình màn hình HMI Delta

 Model: DOP-CAUSBAB

 Sử dụng: Upload / Download chương trình cho các dòng màn hình Delta DOP.
 Cổng kết nối: USB.
 Hàng luôn có sẵn.