Là dòng servo hiệu suất cao chạy mạng EtherCAT của Inovance
 Dải công suất: 0.1kW đến 7.5kW
 Điện áp: 1P 220V, 3P 220V, 3P 380V
 Kiểu điều khiển: Truyền thông EtherCAT
 Sử dụng dùng kết hợp với động cơ MS1 series
 Điều chỉnh bằng phần mềm PC (InoServoShop)
 Băng thông vòng lặp tốc độ cao lên đến 1.2kHz
 Là dòng servo hiệu suất cao của Inovance
 Dải công suất: 0.1kW đến 7.5kW
 Điện áp: 1P 220V, 3P 220V, 3P 380V
 Kiểu điều khiển: Xung, Analog
 Sử dụng dùng kết hợp với động cơ MS1 series
 Điều chỉnh bằng phần mềm PC (InoServoShop)
 Băng thông vòng lặp tốc độ cao lên đến 1.2kHz