Encoder Delta ES: Là dòng Encoder trục lồi của Delta.
Tốc độ cao 100 xung/vòng đến 5000 xung/vòng.
Đường kính ngoài 37mm, 50mm. Đường kính trục 6mm, 8mmm.
Loại tín hiệu ngõ ra: Open Collector, Voltage Output, Push-Pull, Line Driver.
Điện áp nguồn cung cấp: 5V, 5-12V, 7-24V.
Tần số đáp ứng: 500kHz.
Pha đầu ra: A, B, C.

 
Encoder Delta EH: Là dòng Encoder trục rỗng của Delta.
 Tốc độ cao 100 xung/vòng đến 5000 xung/vòng.
 Đường kính ngoài 37mm, 50mm. Đường kính trục rỗng 6mm, 8mmm.
 Loại tín hiệu ngõ ra: Open Collector, Voltage Output, Push-Pull, Line Driver.
 Điện áp nguồn cung cấp: 5V, 5-12V, 7-24V.
 Tần số đáp ứng: 500kHz.
 Pha đầu ra: A, B, C.