► Xuất xứ: Đài Loan.
 Chuyên dùng cho các dòng động cơ Servo với công suất: 400W, 750W, 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW, 4.5kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW.
► Các dải tỉ số truyền có sẵn: 1/3, 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40.
► Các dải tỉ số truyền khác:
Liên hệ trực tiếp để biết số lượng tồn trong kho hoặc đặt hàng.