Là dòng HMI 7inch của Delta.
 Độ phân giải: 800 x 480 pixels, TFT LCD 65536 màu.

 Hỗ trợ 01 cổng COM: RS-232 / RS-422 / RS485.
 Chuyển tải dữ liệu: RS232.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.

 Không hỗ trợ USB host để nối trực tiếp đến ổ USB, máy in và chuột.
 Là dòng HMI 15 inch, phân giải cao của Delta.
 Độ phân giải: 1024 x 768 pixels, TFT LCD 65536 màu.

 Tích hợp 02 cổng COM hỗ trợ: RS-232 / RS-422 / RS485.
 Hỗ trợ 02 cổng Ethernet, 03 cổng USB host.
 Hỗ trợ đầu ra âm thanh, định dạng video
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.
Là dòng HMI 10.1 inch, phân giải cao của Delta.
 Độ phân giải: 1024 x 600 pixels, TFT LCD 65536 màu.

 Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-485, RS-422 / RS485.
 Chuyển tải dữ liệu: RS232, USB.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.

 Hỗ trợ USB host, nối trực tiếp đến ổ USB, máy in và chuột.
Là dòng HMI tiêu chuẩn 5.6 inch của Delta.
Độ phân giải 320 x 234 pixels, TFT LCD 65536 màu.

Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-485, RS-422 / RS-485.
Tải/download dữ liệu: RS-232, USB.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.

Hỗ trợ USB host để kết nối với cổng USB, máy in và chuột.


 
Là dòng HMI 7inch, phân giải cao của Delta.
Độ phân giải: 800 x 480 pixels, TFT LCD 65536 màu.

 Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-485, RS-422 / RS485.
Chuyển tải dữ liệu: RS232, USB.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.

Hỗ trợ USB host, nối trực tiếp đến ổ USB, máy in và chuột.
► Là dòng HMI 7 inch tích hợp Ethernet của Delta.
Độ phân giải: 800 x 480 pixels, TFT LCD 65536 màu.

Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-422 / RS-485, RS-232 / RS-422 / RS-485.
Tải/download dữ liệu: RS-232, USB, Ethernet.
Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows 7, XP, Vista.
Hỗ trợ USB host để kết nối với cổng USB, máy in và chuột.
 
Là dòng HMI 7 inch phân giải cao của Delta.
Độ phân giải: 800 x 600 pixels, TFT LCD 65536 màu.

Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-422 / RS-485, RS-232 / RS-422 / RS-485.
Tải/download dữ liệu: RS-232, USB.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows 7, XP, Vista.
 Hỗ trợ USB host để kết nối với cổng USB, máy in và chuột.


 
Màn hình Delta DOP-B07E515: Là dòng HMI Delta 7 inch có tích hợp Ethernet.
 Độ phân giải: 800 x 600 pixels, TFT LCD 65536 màu.
 Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232 / RS-422 / RS-485.
 Tải/download dữ liệu: RS-232, USB. Hỗ trợ SD card.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows 7, XP, Vista.
 Hỗ trợ USB host để kết nối với cổng USB, máy in và chuột. 
 
 
 Là dòng HMI Delta 10.1 inch có tích hợp Ethernet.
 Độ phân giải: 1024 x 600 pixels, TFT LCD 65536 màu.
 Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-422 / RS-485, RS-232 / RS-485.
 Tải/download dữ liệu: RS-232, USB. Hỗ trợ SD card.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows 7, XP, Vista.
 Hỗ trợ USB host để kết nối với cổng USB, máy in và chuột.

 
Là dòng màn hình cảm ứng có tích hợp các phím chức năng dạng cơ bên ngoài.
Màn hình có các loại thông dụng: 3.5 inch, 3.8 inch, 5.7 inch.

Độ phân giải: 320x240 pixels.
Hỗ trợ 03 nhóm cổng COM có thể giao tiếp truyền thông với các chuẩn truyền thông Protocol khác nhau đồng thời.
Các model thông dụng: DOP-AS57BSTD, DOP-AS Series, 
 
DOP-AS38BSTDDOP-AS35THTD.