Màn hình DOP-W157B: Là dòng màn hình 15 inch, phân giải cao của Delta.
 Độ phân giải: 1024 x 768 pixels, TFT LCD 65536 màu.

 Tích hợp 02 cổng COM hỗ trợ: RS-232 / RS-422 / RS485.
 Hỗ trợ 02 cổng Ethernet, 03 cổng USB host.
 Hỗ trợ đầu ra âm thanh, định dạng video
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.
Màn hình DOP-B10S411: Là dòng màn hình 10.1 inch, phân giải cao của Delta.
 Độ phân giải: 1024 x 600 pixels, TFT LCD 65536 màu.

 Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-485, RS-422 / RS485.
 Chuyển tải dữ liệu: RS232, USB.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.

 Hỗ trợ USB host, nối trực tiếp đến ổ USB, máy in và chuột.
Màn hình DOP-B05S111: Là dòng màn hình tiêu chuẩn 5.6 inch của Delta.
Độ phân giải 320 x 234 pixels, TFT LCD 65536 màu.

Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-485, RS-422 / RS-485.
Tải/download dữ liệu: RS-232, USB.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.

Hỗ trợ USB host để kết nối với cổng USB, máy in và chuột.


 
Màn hình DOP-B07S411: Là dòng màn hình 7inch, phân giải cao của Delta.
Độ phân giải: 800 x 480 pixels, TFT LCD 65536 màu.

 Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-485, RS-422 / RS485.
Chuyển tải dữ liệu: RS232, USB.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.

Hỗ trợ USB host, nối trực tiếp đến ổ USB, máy in và chuột.
Màn hình Delta DOP-B07E415: Là dòng màn hình 7 inch tích hợp Ethernet của Delta.
Độ phân giải: 800 x 480 pixels, TFT LCD 65536 màu.

Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-422 / RS-485, RS-232 / RS-422 / RS-485.
Tải/download dữ liệu: RS-232, USB, Ethernet.
Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows 7, XP, Vista.
Hỗ trợ USB host để kết nối với cổng USB, máy in và chuột.
 
Màn hình Delta DOP-B07S515: Là dòng HMI 7 inch phân giải cao của Delta.
Độ phân giải: 800 x 600 pixels, TFT LCD 65536 màu.

Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-422 / RS-485, RS-232 / RS-422 / RS-485.
Tải/download dữ liệu: RS-232, USB.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows 7, XP, Vista.
 Hỗ trợ USB host để kết nối với cổng USB, máy in và chuột.