Màn hình DOP-B07S410: Là dòng HMI 7inch của Delta.
 Độ phân giải: 800 x 480 pixels, TFT LCD 65536 màu.

 Hỗ trợ 01 cổng COM: RS-232 / RS-422 / RS485.
 Chuyển tải dữ liệu: RS232.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.

 Không hỗ trợ USB host để nối trực tiếp đến ổ USB, máy in và chuột.
Màn hình DOP-W157B: Là dòng HMI 15 inch, phân giải cao của Delta.
 Độ phân giải: 1024 x 768 pixels, TFT LCD 65536 màu.

 Tích hợp 02 cổng COM hỗ trợ: RS-232 / RS-422 / RS485.
 Hỗ trợ 02 cổng Ethernet, 03 cổng USB host.
 Hỗ trợ đầu ra âm thanh, định dạng video
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.
Màn hình DOP-B10S411: Là dòng HMI 10.1 inch, phân giải cao của Delta.
 Độ phân giải: 1024 x 600 pixels, TFT LCD 65536 màu.

 Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-485, RS-422 / RS485.
 Chuyển tải dữ liệu: RS232, USB.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.

 Hỗ trợ USB host, nối trực tiếp đến ổ USB, máy in và chuột.
Màn hình DOP-B05S111: Là dòng HMI tiêu chuẩn 5.6 inch của Delta.
Độ phân giải 320 x 234 pixels, TFT LCD 65536 màu.

Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-485, RS-422 / RS-485.
Tải/download dữ liệu: RS-232, USB.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.

Hỗ trợ USB host để kết nối với cổng USB, máy in và chuột.


 
Màn hình DOP-B07S411: Là dòng HMI 7inch, phân giải cao của Delta.
Độ phân giải: 800 x 480 pixels, TFT LCD 65536 màu.

 Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-485, RS-422 / RS485.
Chuyển tải dữ liệu: RS232, USB.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows XP, Windows
Vista, Windows 7.

Hỗ trợ USB host, nối trực tiếp đến ổ USB, máy in và chuột.
Màn hình Delta DOP-B07E415: Là dòng HMI 7 inch tích hợp Ethernet của Delta.
Độ phân giải: 800 x 480 pixels, TFT LCD 65536 màu.

Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-422 / RS-485, RS-232 / RS-422 / RS-485.
Tải/download dữ liệu: RS-232, USB, Ethernet.
Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows 7, XP, Vista.
Hỗ trợ USB host để kết nối với cổng USB, máy in và chuột.
 
Màn hình Delta DOP-B07S515: Là dòng HMI 7 inch phân giải cao của Delta.
Độ phân giải: 800 x 600 pixels, TFT LCD 65536 màu.

Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-422 / RS-485, RS-232 / RS-422 / RS-485.
Tải/download dữ liệu: RS-232, USB.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows 7, XP, Vista.
 Hỗ trợ USB host để kết nối với cổng USB, máy in và chuột.


 
Màn hình Delta DOP-B07E515: Là dòng HMI Delta 7 inch có tích hợp Ethernet.
 Độ phân giải: 800 x 600 pixels, TFT LCD 65536 màu.
 Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232 / RS-422 / RS-485.
 Tải/download dữ liệu: RS-232, USB. Hỗ trợ SD card.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows 7, XP, Vista.
 Hỗ trợ USB host để kết nối với cổng USB, máy in và chuột. 
 
 
Màn hình Delta DOP-B10E615Là dòng HMI Delta 10.1 inch có tích hợp Ethernet.
 Độ phân giải: 1024 x 600 pixels, TFT LCD 65536 màu.
 Hỗ trợ 03 cổng COM: RS-232, RS-232 / RS-422 / RS-485, RS-232 / RS-485.
 Tải/download dữ liệu: RS-232, USB. Hỗ trợ SD card.
 Phần mềm DOPSoft tương thích: Windows 7, XP, Vista.
 Hỗ trợ USB host để kết nối với cổng USB, máy in và chuột.

 
Màn hình Delta DOP-A: Là dòng màn hình cảm ứng có tích hợp các phím chức năng dạng cơ bên ngoài.
Màn hình có các loại thông dụng: 3.5 inch, 3.8 inch, 5.7 inch.

Độ phân giải: 320x240 pixels.
Hỗ trợ 03 nhóm cổng COM có thể giao tiếp truyền thông với các chuẩn truyền thông Protocol khác nhau đồng thời.
Các model thông dụng: DOP-AS57BSTD, DOP-AS Series, 
 
DOP-AS38BSTDDOP-AS35THTD.