Cáp lập trình màn hình HMI Delta

 Model: DOP-CAUSBAB
 Sử dụng: Upload / Download chương trình cho các dòng màn hình Delta DOP.
 Cổng kết nối: USB.
 Hàng luôn có sẵn.
Cáp RS-232 kết nối PC ⇔ ASDA-A/A+/AB/B/B2
 Model: ASD-CARS0003

 Sử dụng: Giao tiếp giữa máy tính với các dòng Servo của Delta ASDA-A/A+/AB/B/B2.
 Hàng luôn có sẵn.
Bộ chuyển đổi USB-RS485
 Model: IFD6500

 Sử dụng: Chuyển đổi từ cổng USB sang RS485. Chuyên dùng Download/Upload chương trình cho biến tần Delta các dòng VFD.
 Hàng luôn có sẵn.
Cáp kết nối HMI với PLC Delta
Model: UC-MS030-06A

Sử dụng: Kết nối HMI Delta dòng DOP-B với PLC DVP Series.
 Hàng luôn có sẵn.
Cáp lập trình PLC Detla
 Model: DVPACAB2A30
 Sử dụng: Kết nối PLC Delta với máy tính (PC).
 Chuẩn kết nối: RS-232.
 Hàng luôn có sẵn.