PLC Delta DVP14SS2: Là dòng sản phẩm tiêu chuẩn và kinh tế của Delta:
Số điểm I/O: 14, Mở rộng I/O: 480.

Bộ nhớ: 8k steps.
Truyền thông: 01 cổng RS-232, 01 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.
 04 ngõ ra phát xung: 10kHz/4 points.
08 ngõ vào nhận xung tốc độ cao: 20kHz/4 points, 10kHz/4 points.
Module mở rộng đặc biệt: 08.
PLC Delta DVP20SX2: Là dòng PLC Delta có tích hợp I/O analog:
Tích hợp 08DI/06DO, 04AI/02AO.
Cổng truyền thông RS-232, RS-485.
 04 ngõ ra phát xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/2 points.
► 08 ngõ vào nhận xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/6 points.
Bộ nhớ chương trình 16k steps. 
PLC Delta DVP12SA2: Là dòng PLC tiên tiến của Delta:
Số điểm I/O: 12 (08DI/4DO).
Bộ nhớ: 16k steps.
Truyền thông: 01 cổng RS-232, 02 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.
 04 ngõ ra phát xung tốc độ cao: 100kHz/2 points, 10kHz/2 points.
 08 ngõ vào nhận xung tốc độ cao: 100kHz/2 points,
10kHz/6 points, 1 set of A/B phase 50kHz.

Module mở rộng analog/nhiệt độ tối đa: 08.
PLC Delta DVP12SE: Là dòng PLC tích hợp cổng mạng Ethernet của Delta:
Bộ nhớ chương trình 16k steps.
Hỗ trợ mini USB, Ethernet và 02 cổng RS-485.
Hỗ trợ Ethernet, Modbus TCP và Ethernet/IP.
Hỗ trợ module bên trái và bên phải dòng DVP-S.
Thời gian hoạt động 15 ngày sau khi mất nguồn.
PLC Delta DVP12SC11T: Là dòng PLC tích hợp bộ đến tốc độ cao của Delta:
Số điểm I/O: 12, Mở rộng I/O: 236.
Bộ nhớ: 8k steps.
Truyền thông: 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.
2 điểm phát xung 100kHz.
Bộ đếm: 100kHz.
PLC Delta DVP28SV2: Là dòng sản phẩm PLC slim cao cấp của Delta:
Hỗ trợ 04 cổng phát xung tốc độ cao 200kHz.
Có thể mở rộng thêm module nhận đầu vào cảm biến Loadcell.
Tích hợp Modbus ASCII/RTU qua cổng RS-232 và RS-485..
Truyền thông: 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.
Tích hợp 4 nhóm đếm tốc độ cao: 200kHz/2 points, 20kHz/2 points.
Hỗ trợ 2 trục nội suy tuyến tính và nội suy đường cong.