Cáp kết nối HMI với PLC Delta
Cáp kết nối HMI với PLC Delta
Model: UC-MS030-06A

Sử dụng: Kết nối HMI Delta dòng DOP-B với PLC DVP Series.
 Hàng luôn có sẵn.
Dùng kết nối giữa màn hình HMI Delta Series DOP-B với PLC Delta Series DVP