Cáp lập trình PLC Detla
Cáp lập trình PLC Detla
 Model: DVPACAB2A30
 Sử dụng: Kết nối PLC Delta với máy tính (PC).
 Chuẩn kết nối: RS-232.
 Hàng luôn có sẵn.
Cáp lập trình PLC Detla