Các phương pháp điều khiển Servo

     Hiện tại phương pháp phổ biến đang được áp dụng để điều khiển servo, là dùng PLC hoặc bộ điều khiển có cổng phát xung tốc độ cao để điều khiển vị trí servo, phương pháp này thường chỉ áp dụng cho việc điều khiển giới hạn số lượng servo không nhiều 01, 02, 03 ... max 6 servo vì còn phụ thuộc vào số lượng và tốc độ cổng phát xung của bộ điều khiển. Khi số lượng servo cần điều khiển tăng lên 06, 08, 12 ...16, max 24 servo thì việc điều khiển phát xung truyền thống không còn phù hợp nữa → Phương pháp tối ưu là điều khiển qua mạng truyền thông (CANopen, EtherCAT ...)