Giải pháp lắp biến tần cho bơm nước

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều giải pháp lắp biến tần cho bơm điều áp của nhiều hãng khác nhau. Nhưng cơ bản sẽ có 04 giải pháp được áp dụng làm tủ phổ biên là:
- Giải pháp lắp biến tần điều khiển tự động ổn định áp suất đường ống cho bơm nước.
- Giải pháp biến tần điều khiển luân phiên nhiều bơm nước khác nhau kết hợp ổn định áp suất đường ống.
- Giải pháp biến tần điều khiển tự động ổn định áp đường ống+ Gọi thêm bơm phụ khi bơm chính hoạt động max công suất vẫn thiếu áp.
- Giải pháp biến tần điều khiển tự động ổn định áp đường ống + Gọi thêm bơm phụ + Tự động luân phiên bơm chính.
Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho quý khách hàng về từng giải pháp cụ thể từ cách đấu nối cho đến những tham số cài đặt, hiệu chỉnh chính, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng một số ứng dụng cụ thể của biến tần chuyên dùng lắp đặt cho bơm nước như sau:

1. Giải pháp lắp đặt biến tần điều khiển tự động ổn định áp suất đường ống cho bơm nước.
​* Nguyên lý hoạt động:
- Bơm nước được điều khiển bù áp qua biến tần.
- Áp suất mong muốn được cài đặt trực tiếp trên bàn phím biến tần.
- Nhấn Start biến tần điều khiển bơm nước hoạt động:
+ Nếu áp suất trên đường ống chưa đủ cảm biến áp suất phản hồi tín hiệu về biến tần và biến tần điều khiển bơm nước hoạt động ở tần số 50Hz.
+ Nếu áp suất trên đường ống đã ổn định ở dải áp suất cài đặt, biến tần sẽ điều khiển PID bơm nước tăng giảm tốc độ để luôn luôn ổn định áp suất nước trên đường ống.
+ Nếu áp suất trên đường ống 
≥  áp suất cài đặt, biến tần sẽ tự động giảm tốc độ của bơm nước xuống để duy trì áp suất đúng ở mức cài đặt.
+ Trong một khoảng thời gian T cài đặt mà áp suất thực tế vẫn
≥ giá trị áp suất cài đặt, biến tần điều chỉnh tần số bơm nước giảm dần và có thể stop tạm thời (Biến tần ở chế độ ngủ). Nếu thiếu áp biến tần sẽ tự động hoạt động (Biến tần ở chế độ thức) để điều chỉnh tăng tần số chạy bơm nhằm đảm bảo áp suất thực luôn ≈ Áp suất cài đặt.
- Biến tần sẽ tự động điều khiển bơm để luôn luôn duy trì được mức áp suất cài đặt cho đến khi nhấn STOP để dừng hệ thống.
* Sơ đồ kết nối thiết bị:
* Tham số cài đặt: (Sử dụng cho dòng biến tần Delta VFD-El hoặc VFD-E).
- 00.02 = 9 (Reset các tham số về mặc định nhà máy ở 50Hz).
- 00-03 = 3 (Hiển thị đa chức năng).
- 00-04 = 8 (Hiển thị giá trị cài đặt PID và tín hiệu hồi tiếp).
- 00-13 = Giá trị max của cảm biến đang dùng.
- 00-14 = 1 (Hiển thị 1 số đằng sau dấu phẩy).
- 02-00 = 0 (Cài đặt giá trị áp suất bằng phím Lên / Xuống trên bàn phím biến tần).
- 02-01 = 1 (Cài đặt điều khiển Run/Stop bằng công tắc ngoài).
- 10-00 = 1 (Giá trị áp suất sẽ được đặt trên bàn phím biến tần).
- 10-01 = 3 (PID hồi tiếp âm ngõ vào 4~20mA từ ACI).
- 10-15 = Tần số ngủ của biến tần.
- 10-16 = Tần số thức của biến tần (Fthức > Fngủ).
- 10-18 = Giá trị cài đặt ở tham số 00-13.
Hướng dẫn đấu nối cảm biến áp suất: Tham khảo tại đây
Tài liệu hướng dẫn cài đặt biến tần VFD-EL tiếng việt: Tham khảo tại đây

Delta VFD-EL Series User Manual: Tham khảo tại đây

2. Giải pháp lắp biến tần điều khiển ổn định áp suất đường ống + Gọi thêm bơm phụ nếu chạy 01 bơm chính không đủ áp (Max 8 bơm).
* Nguyên lý hoạt động:
- Tủ điện sẽ có 02 chế độ chạy bằng tay (MAN) và tự động (AUTO) được điều chỉnh qua công tắc 3 vị trí MODE.
+ Nếu xoay công tắc sang vị trí "MAN" ta có thể bật / tắt từng bơm qua 02 công tắc xoay bên dưới (CT1 điều khiển trực tiếp B1 qua biến tần, CT2 điều khiển trực tiếp B2 qua khởi động từ).
+ Nếu xoay công tắc sang vịt rí "AUTO" tủ điện sẽ điều khiển tự động 02 bơm:
> Cài đặt áp suất mong muốn trên bàn phím biến tần.
> Biến tần sẽ tự động điều chỉnh cho B1 hoạt động PID để đạt được áp suất mong muốn đã cài đặt.
> Nếu trong một khoảng thời gian T1 cài đặt B1 chạy max 50Hz mà vẫn không đủ áp thì biến tần sẽ tự động điều khiển cho B2 hoạt động qua KĐT để đảm bảo kéo đủ áp.
> Khi B2 tham gia hoạt động biến tần vẫn điều khiển B1 chạy PID tăng giảm tốc độ để duy trì áp suất cài đặt. Nếu áp suất trên đường ống lớn hơn áp suất cài đặt biến tần sẽ điều khiển cắt B2 không cho hoạt động nữa và chỉ hoạt động B1 chạy qua biến tần.
> Quá trình điều khiển sẽ được biến tần điều khiển dạng PID liên tục để đảm bảo áp trên đường ống luôn luôn ổn định.
- Khi muốn dừng hệ thống ta gạt chuyển mạch MODE về vị trí "0".
* Hình ảnh tủ điện thực tế:
* Sơ đồ kết nối thiết bị:
 
* Tham số cài đặt: (Sử dụng cho dòng biến tần VFD-CP2000).
- 00-02 = 9 (Reset các tham số về mặc định ở 50Hz).
- 00-04 = 10 (Hiển thị % giá trị phản hồi PID từ cảm biến áp suất (b)).
- 00-20 = 0 (Lựa chọn nguồn điều khiển tần số ở chế độ AUTO trên bàn phím).
- 00-21 = 1 (Lựa chọn lệnh điều khiển tần số ở chế độ AUTO bằng công tắc ngoài).
- 00-25 = 0161H (Lựa chọn đơn vị hiển thị Bar).
- 00-26 = 6 (Giá trị áp suất max trên cảm biến).
- 00-30 = 0 (Lựa chọn nguồn điều khiển tần số ở chế độ HAND trên bàn phím).
- 00-31 = 1 (Lựa chọn lệnh điều khiển tần số ở chế độ HAND bằng công tắc ngoài).
- 02-01 = 42 (Tín hiệu đầu vào MI1 chuyển chế độ AUTO).
- 02-02 = 41 (Tín hiệu đầu vào MI2 chuyển chế độ HAND).
- 03-00 = 1 (Lệnh điều khiển tần số ở đầu vào AVI).
- 03-01 = 5 (Tín hiệu phản hồi PID ở đầu vào ACI).
- 08-00 = 1 (Hồi tiếp PID âm, ngõ vào từ chân ACI).

- 08-10 = Tần số ngủ của biến tần.
- 08-11 = Tần số thức của biến tần (Fthức > Fngủ).
- 08-12
 = Thời gian ngủ của biến tần.
- 12-00 = 3 (Điều khiển bơm ở chế độ cố định tổng điều khiển).
- 12-01 = 1 (01 bơm được kết nối thêm).
- 12-05 = 60 (Thời gian trễ để gọi thêm bơm 02 là 60s).
- 12-06 = 50 (Tần số max khi chuyển bơm là 50Hz).

Hướng dẫn đấu nối cảm biến áp suất: Tham khảo tại đây
Tài liệu hướng dẫn cài đặt biến tần VFD-CP2000 tiếng việt: Tham khảo tại đây

Delta CP2000 Series User Manual: Tham khảo tại đây

3. Giải pháp lắp đặt biến tần điều khiển tự động ổn định áp suất + Luân phiên nhiều bơm (VD: Bài toán sử dụng 02 bơm).
* Nguyên lý hoạt động:
- Tủ điện bao gồm 01 biến tần có thể điều khiển tự động 02 bơm nước chạy luân phiên theo thời gian cài đặt trước trên biến tần.
- Các bơm đều được điều khiển tự động bù áp qua biến tần dựa vào tín hiệu phản hồi áp suất.
* Sơ đồ kết nối thiết bị:

* Tham số cài đặt:
- 00-02 = 9 (Reset các tham số về mặc định ở 50Hz).
- 00-04 = 10 (Hiển thị % giá trị phản hồi PID từ cảm biến áp suất (b)).
- 00-20 = 0 (Lựa chọn nguồn điều khiển tần số ở chế độ AUTO trên bàn phím).
- 00-21 = 1 (Lựa chọn lệnh điều khiển tần số ở chế độ AUTO bằng công tắc ngoài).
- 00-25 = 0161H (Lựa chọn đơn vị hiển thị Bar).
- 00-26 = 6 (Giá trị áp suất max trên cảm biến).
- 00-30 = 0 (Lựa chọn nguồn điều khiển tần số ở chế độ HAND trên bàn phím).
- 00-31 = 1 (Lựa chọn lệnh điều khiển tần số ở chế độ HAND bằng công tắc ngoài).
- 02-01 = 42 (Tín hiệu đầu vào MI1 chuyển chế độ AUTO).
- 02-02 = 41 (Tín hiệu đầu vào MI2 chuyển chế độ HAND).
- 03-00 = 1 (Lệnh điều khiển tần số ở đầu vào AVI).
- 03-01 = 5 (Tín hiệu phản hồi PID ở đầu vào ACI).
- 08-00 = 1 (Hồi tiếp PID âm, ngõ vào từ chân ACI).

- 08-10 = Tần số ngủ của biến tần.
- 08-11 = Tần số thức của biến tần (Fthức > Fngủ).
- 08-12
 = Thời gian ngủ của biến tần.
- 12-00 = 1 (Điều khiển bơm ở chế độ luân phiên theo thời gian).
- 12-01 = 2 (02 bơm được kết nối thêm).
- 12-02 = 120 (Thời gian hoạt động của mỗi bơm 120s).

Hướng dẫn đấu nối cảm biến áp suất: Tham khảo tại đây
Tài liệu hướng dẫn cài đặt biến tần VFD-CP2000 tiếng việt: Tham khảo tại đây

Delta CP2000 Series User Manual: Tham khảo tại đây

4. Giải pháp lắp đặt biến tần điều khiển tự động ổn định áp suất + Gọi thêm bơm phụ khi bơm chính thiếu áp + Luân phiên hoạt động các bơm (VD: Bài toán sử dụng 2 bơm).
* Nguyên lý hoạt động:
- Tủ điện bao gồm 01 biến tần có thể điều khiển tự động 02 bơm nước hoạt động ổn định áp suất + Gọi thêm bơm phụ khi bơm chính chạy max vẫn thiếu áp + Luân phiên 02 bơm theo thời gian.
- Các bơm đều được điều khiển tự động bù áp qua biến tần dựa vào tín hiệu phản hồi áp suất.


>>> Tham khảo thêm: "Ứng dụng lắp biến tần cho bơm nước": TẠI ĐÂY
 
Thông tin liên hệ để được hỗ trợ tư vấn
Kỹ sư: NGUYỄN VĂN MINH - HP: 0384 577 377 (Zalo)